By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


41
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 7, 2001, č. 50, 14. 12., s. 4
Annotation: Glosa k studii L. Jungmannové o třech aristotelských jednotách (Divadelní revue č. 3/2001).
Article
42
In: Hry. -- s. 279-289
Annotation: Doslov; svazek obsahuje dvanáct dramatických textů z let 1968-1971: Nic jsem si nemyslel; Otec v restauraci; Ministryně výživy; Návštěva expertů;...
Book Chapter
43
In: Hry. -- S. 529-543
Annotation: Komentář k edici dramat Václava Havla (viz rozpis); s uvedenou Ediční zprávou a seznamem knih vydaných dosud v edici Česká knižnice (s. [556]-[560]).
Book Chapter
44
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 3, 2007, č. 44, 31. 10., s. 2
Annotation: Polemika s recenzí M. Musilové; v rubrice Došlo.
Article
45
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2000, č. 18, listopad, s. 126-129
Annotation: Článek o průběhu konkursu na nového šéfredaktora Literárních novin v r. 1999.
Article
46
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 5, 2011, č. 1, 25. 1., s. 42
Annotation: Informace o Ceně J. Theinera, která bude udělována na festivalu Svět knihy (předsedkyní komise je L. Jungmannová).
Article
47
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 106, 6. 5., příl. Svět knihy Praha 2011, s. 5
Annotation: Rozhovor s donátorem finanční prémie nově založené ceny; připojeny medailon Jiří (George) Theiner a informační sloupek Cena Jiřího Theinera...
Article
49
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 5, 13. 5., s. 70-71
Annotation: Recenze.
Article
50
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 19, 2005, č. 2, léto, s. 33
Annotation: Fejeton vracející se k volbě šéfredaktora Literárních novin v roce 1999.
Article
51
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 66, 19. 3., s. C8
Annotation: Zpráva o vydání typogramů V. Havla a jejich připravovaném divadelním zpracování v pražské Laterně magice.
Article
52
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 34/35, 29. 8., s. 28-29
Annotation: Recenze.
Article
53
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 16, 2009, č. 7, 16. 2., s. 71
Annotation: Článek o změnách ve vedení Literárních novin a jejich zvyšující se politické orientaci.
Article
54
In: O hostitelích a hostech. -- s. 271-277
Annotation: Doslov; - soubor samizdatových her ze 70.- 80. let obsahuje texty: Než upečeme selata; Vánoční dárek; Hra o život; Kontest; Hosté; Příjem; -...
Book Chapter
55
In: Protimluv. -- ISSN 1802-0321. -- Roč. 15, 2016, č. 3/4, s. 121-124
Annotation: Recenze.
Article
56
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 23, 2014, č. 9, 29. 4., s. 3
Annotation: Poznámka o debatě Současná česká tvorba v divadlech, uspořádané Ústavem pro českou literaturu AV ČR 15. 4. 2014.
Article
57
online
Webarchiv
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 4, 17. 4., s. 88-89
H7O [online]. -- 7. 4. 2015
Annotation: Kritika.
Article
58
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 17, 2006, č. 4, prosinec, s. 74-76
Annotation: Recenze sborníku nordistických a teatrologických studií, mj. od Fr. Černého a L. Jungmannové.
Article
59
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 18, 2007, č. 1, březen, s. 71-72
Annotation: Recenze.
Article
60
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 17, 2007, č. 15, 9.-15. 4., s. 4
Annotation: Recenze.
Article