By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Kolo. -- ISSN 2336-8497. -- Roč. 11, 1946/1947, č. 6, 28. 2. 1947, s. 82-83
Annotation: Próza. S přípiskem "(Z knihy "Zmijí dědek", kterou vydalo DMKS.)".
Article
2
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 24, 29. 1., s. 5
Annotation: Článek o souboru žákovských prací za redakce Fr. Křeliny.
Article
3
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1990, č. 23, 6. 6., s. 3
Annotation: K připrav. vydání z jeho díla.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 3, 1990, č. 153, 3. 9., s. 5
Annotation: Heslo v rubrice Abeceda zapovězených.
Article
5
In: Severočeský deník. -- Roč. 1, 1990, č. 71, 26. 6., s. 5
Annotation: K výstavě v Českém Dubu o životě a díle F. K.
Article
6
In: Nové obzory (St. Gallen). -- R. 1989, č. 27/28, s. 13
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka k otištěné básni F. K. Zpěv nad Čechami (Venkov, 4. 12. 1938) (s. 12-13).
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 29, 21. 7., s. 2
Annotation: K 85. výročí narození 26. 7.
Article
8
In: Nový život (Řím). -- Roč. 35, 1983, č. 11, listopad, s. 195-196
Annotation: Medailón k 26. 7.
Article
9
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 15, 1983, č. 6 (168), červen, příl. Zvon, s. [3]
Annotation: Poznámka k 26. 6.
Article
10
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 9, 1977, č. 1 (93), leden, s. 4
Annotation: Nekrolog k 25. 10. 1976 v Praze.
Article
11
In: Nový život (Řím). -- Roč. 28, 1976, č. 12, prosinec, s. 246
Annotation: K úmrtí 25. 10. 1976.
Article
12
In: Proměny (New York). -- ISSN 0033-1058. -- Roč. 6, 1969, č. 3, červenec, s. 94-96
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 5, 1996, č. 251, 25. 10., s. 11
Annotation: Medailon k 20. výročí úmrtí 25. 10.
Article
14
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 4, 1993, č. 30, 25. 7., příl. Perspektivy, č. 7, s. 6
Annotation: Medailón; k 90. výročí narození.
Article
15
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 3, 1993, č. 31, 26. 7.-1. 8., s. 4
Annotation: Medailón; k 90. výročí narození 26. 7.
Article
16
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 48, 1992, č. 19, 23. 1., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 30, 25. 7., s. 10
Annotation: Poznámka k otištěné ukázce (s. 10-11) z dosud nepublikovaného románu z roku 1971; též o předchozím románu F. K. Bábel (s původním názvem...
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 21, 22. 5., s. 14
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Severočeský dialog. -- R. 1991, č. 1, s. 30-31
Annotation: Stať o životě a díle F. K.
Article
20
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 2, 1991, č. 1, s. 174-175
Annotation: Recenze.
Article