By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Jonáš. -- R. 1992/1993, č. 7, s. 17
Annotation: Glosa k chystanému zániku nakladatelství Pražská imaginace; Kadlec Václav.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 5, 1992, č. 254, 29. 10., příl. Národní 9, č. 44, s. 2
Annotation: Kadlec Václav; portrét majitele nakladatelství Pražská imaginace.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 1, 1990, č. 63, 13. 11., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 32, 1990, č. 35, 28. 8., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Dej to dál [samizdat]. -- Roč. [1], 1989, č. 4, 16. 11., s. [73]
Annotation: Báseň.
Article
6
In: Dej to dál [samizdat]. -- Roč. [1], 1989, č. 1, s. 4-11
Annotation: Dopis doplněný básněmi, které napsal autor dopisu. Marysko v první části přemýšlí o věku svém i adresátově, v dalších částech lyricky...
Article
7
In: Dej to dál [samizdat]. -- [Roč. 1], 1989, č. 6, s. 130
Annotation: Dopis z 9. listopadu 1989, v němž Frais uznává, že má Kadlec v mnohém pravdu, avšak i on má své zkušenosti s oficiální a neoficiální kulturou...
Article
9
In: Schizofrenické evangelium. -- s. 182
Annotation: Poznámka k souboru šesti kratších próz B. H. z let 1949-1952.
Book Chapter
10
In: Malá obrazárna ticha. -- s. [128]
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o autorce.
Book Chapter
11
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 10, 2003, č. 21, 19. 5., s. 84
Annotation: Článek o vydávání sebraných spisů Jiřího Suchého a sebraných audionahrávek divadla Semafor.
Article
12
In: Večerník Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 13, 2003, č. 109, 12. 5., s. 20
Annotation: Zpravodajství o ceně.
Article
13
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 91, 1999, č. 280, 1. 12., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 1, 2007, č. 6, 28. 8., s. 14-15
Annotation: Rozhovor s ředitelem nakladatelství CPress.
Article
15
In: Právo lidu. -- ISSN 0724-9969. -- Roč. 94, 1991, č. 167, 19. 9., s. 6
Annotation: Článek o nakladatelství Pražská imaginace (majitel Kadlec Václav), které vydává knihy B. Hrabala.
Article
16
17
In: Obsluhoval jsem anglického krále. -- S. 237-238
Annotation: Textově shodné s vyd.: Praha, Pražská imaginace 1993.
Book Chapter
18
19
20