By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2018, č. 72/73, s. 83-86
Annotation: Výběr z odpovědí V. Slívy z anket na různá témata, zejm. z časopisu Tvar (témata První kniha mých vzpomínek, Pohádková bytost: Marie Kyselková,...
Article
2
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 24, 2013, č. 14, 2.-8. 4., s. 1
Annotation: Zpráva s otištěným úryvkem z povídky F. Kafky Císařské poselství, který použil v projevu při velkopáteční homilii papežský kazatel P....
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 241, 15. 10., s. 28
Annotation: Zpráva o rozhodnutí telavivského soudu, že rukopisy mají být předány Národní knihovně v Jeruzalémě.
Article
10
původní lístek v RETROBI
In: Národní Osvobození. -- Roč. 1, 1924, č. 124, 5. 6. 1924, s. 5.
Annotation: O úmrtí Fr. Kafky 3. 6. 1924, stručně o jeho životě a liter. díle.
Article
15
19
20