By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 40, 1984, č. 56, 6. 3., s. 4
Annotation: Rozhovor.
Article
3
In: Svoboda. -- Roč. 96, 1987, č. 238, 10. 10., s. 5
Annotation: Rozhovor.
Article
4
In: Československý voják. -- ISSN 0009-0751. -- Roč. 37, 1989, č. 2, 24. 1., s. 10
Annotation: Rozhovor u ukázky z prózy; v rubrice Pět minut s autorem.
Article
5
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 45, 1989, č. 264, 9. 11., s. 4
Annotation: Rozhovor.
Article
6
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 32/33, 14. 8., s. 4-5
Annotation: Medailón básníka, prozaika a rozhlasového dramatika; k otištěné básni (s. 5).
Article
7
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 1, 1992, č. 113, 15. 5., příl. Telegrafrevue, s. 13
Annotation: Rozhovor u příležitosti uvedení jeho dosud nepublikované novely Ten druhý jsem já jako četby na pokračování v rozhlase.
Article
8
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 11, 2004, č. 48, 22. 11., s. 89
Annotation: Odpovědi spisovatele a redaktora stanice ČRo 3 Vltava J. Kamena na formalizovaný sled otázek.
Article
9
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 41, 2005, č. 3, květen/červen, s. 32
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Literární novinky. -- ISSN 1804-7300. -- Roč. 1, 2005, č. 4 (14), 20. 3., s. 16
Annotation: Vzpomínka.
Article
11
In: Sojky v hlavě. -- R. 1999, č. 1, s. 14
Annotation: Recenzní glosa.
Article
12
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 104, 5. 5., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 37, 1997, č. 18, 14. 5., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
14
In: AZ magazín. -- ISSN 0323-1461. -- R. 1987, č. 11, listopad, s. 116-120
Annotation: Též o vlastní autorské a redaktorské práci J. K.
Article
15
In: Rozhlas. -- ISSN 0231-6811. -- Roč. 65, 1987, č. 42, 5. 10., s. 1
Annotation: Příspěvek v rubrice.
Article
16
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 22, 2012, č. 12, 13. 3., s. 18
Annotation: Recenze.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 11, 29. 5., s. 21-22
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 6, 1997, č. 42, 14. 10., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 2, 3. 1., s. D5
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 8, 23. 2., s. 16
Annotation: Recenze.
Article