By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Kanada ge129527 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 280, 2. 12., s. 4
Annotation: Fejeton o kanadském vysílání pro Indiány a Eskymáky.
Article
2
...Kanada ge129527 czenas...
In: Česká osvěta. -- Roč. 18, 1921/1922, č. 6, 1921, s. 130-131
Annotation: Citát z článku "Knihovnictví v Kanadě" v Českém slově z 12. a 19. 11. 1921.
Article
3
...Kanada ge129527 czenas...
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 183, 7. 8., s. 5
Annotation: Recenze knihy.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 6, 1997, č. 3, 4. 2., s. 8
Annotation: Vzpomínkový článek, zejména o českých ochotnících v Torontu.
Article
5
...Kanada ge129527 czenas...
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 18, 2008/2009, č. 2, 6. 11. 2008, Literární a výtvarná příloha, s. 1
Annotation: Rozhovor s rusky píšící Gruzínkou žijící v Kanadě; k otištěnému úryvku z její novely Sováci.
Article
6
...Kanada ge129527 czenas...
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 23, 2017, č. [3], 28. 2., s. 60-61
Annotation: Rozhovor s českou honorární vicekonzulkou ve Victorii (Britská Kolumbie), emigrantkou žijící v Kanadě a zakladatelkou internetového knihkupectví...
Article
7
...Kanada ge129527 czenas...
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 16, 2010, č. 9, 27. 2., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
8
...Kanada ge129527 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 16, 2005, č. 6, 7. 2., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
9
...Kanada ge129527 czenas...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 90, 15. 4., s. 12
Annotation: Referát o akci Toronto - Montreal v Studiu Ypsilon 14. 4.
Article
10
11
...Kanada ge129527 czenas...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 237, 11. 10., s. 27
Annotation: Recenze.
Article
12
...Kanada ge129527 czenas...
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 10, 2000/2001, č. 7, 1. 4. 2001, Literární a výtvarná příloha, s. 4-5
Annotation: Mj. o jeho opakovaných návštěvách Prahy; připojeny výběr z básní z jeho sbírky Pražský cyklus (Moncton 1992), přel. Markéta Vinická, a...
Article
13
...Kanada ge129527 czenas...
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 3, 1994, č. 189, 13. 8., příl. Listy na víkend, č. 33, s. 3
Annotation: Poznámka o odhalení pomníku J. W. 24. 7. v kanadském městě Dawson City; u otištěných ukázek z jeho próz.
Article
14
...Kanada ge129527 czenas...
In: Tramp. -- ISSN 1212-7698. -- Roč. 11, 1994, č. 9, září/říjen, s. 21
Annotation: Zpráva o vysvěcení nového hrobu J. W. v Dawson City v Kanadě, objeveného za přispění českých trampů.
Article
15
...Kanada ge129527 czenas...
In: Noviny. -- Roč. 1, 1992, č. 95, 8. 7., s. 6
Annotation: Rozhovor s vydavatelem a redaktorem česky psaných: Kanadské listy, vydávaných v Torontu.
Article
16
...Kanada ge129527 czenas...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 22, 2009, č. 135, 11. 6., s. 11
Annotation: Rozhovor s kanadskou prozaičkou, návštěvnicí Festivalu spisovatelů Praha, u příležitosti českého vydání jejího románu Zimní krypta; s biografickou...
Article
17
18
...Kanada ge129527 czenas...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 179, 2. 8., s. 24
Annotation: Nekrolog k úmrtí exilové publicistky, redaktorky čtrnáctideníku Nový domov, ve věku 71 let.
Article
19
...Kanada ge129527 czenas...
online
Webarchiv
In: Český dialog [online]. -- R. 2015, č. 1
Annotation: Článek o Českém a Slovenském sdružení v Kanadě a o Calgarských listech, čtvrtletníku, který sdružení vydává.
Article
20
...Kanada ge129527 czenas...
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- R. 2009, č. 1/2, leden/únor, s. 34-35
Annotation: O prozaickém díle zřejmě v Kanadě žijícího autora.
Article