By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
3
In: Politik. -- Roč. 43, 1904, č. 120, 30. 4., s. 1-2
Annotation: Karásek ze Lvovic, Lásky absurdné. Novely. Praha, vl. n., sv. 4 sebraných spisů, 1904. Vzájemné srovnávání souboru tří legend (Vánoce v Grecciu,...
Article
4
In: Národní listy. -- Roč. 52, 1912, č. 283, 13. 10., s. 17
Annotation: Rozbor knihy básní: Karásek ze Lvovic Jiří, Ostrov vyhnanců. Praha, K. Neumannová, 1912.
Article
5
In: Das literarische Echo. -- Roč. 14, 1911/1912, s. 1590
Annotation: Pokračování přehledu české literární tvorby z let 1911/12 v témže ročníku Echa, str. 713-718, mj. o dekorativně-dekadentní próze pana: Karásek...
Article
6
In: Věstník České akademie věd a umění. -- Roč. 16, 1907, č. 9, prosinec, s. 547
Annotation: ...jest symbolickou básní, oděnou v roucho čínské pohádky. Karásek ze Lvovic Jiří o své vlastní básni.
Article
7
In: Das literarische Echo. -- Roč. 1, 1898/1899, s. 364
Annotation: Pohled na českou literární tvorbu z konce devadesátých let; stručně o moderní lyrice, mj. o poezii: Karásek ze Lvovic Jiří, zahleděné do mystérií...
Article
14