By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 17, 2007, č. 63, 15. 3., příl. Salon, č. 510, s. 4
Annotation: Biobibliografická poznámka o H. Karlachovi.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 14, 4. 4., s. 15
Annotation: Recenze; též o českých překladech díla R. M. R.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 4, 1991, č. 118, 22. 5., s. 9
Annotation: Recenze; kritika výběru českých překladů.
Article
4
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 17, 1991/1992, č. 2, [říjen 1991], s. 49-51
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 44, 4. 11., příl. Kmen, s. 2
Annotation: Polemika s článkem: Hájek Jiří a Karlach Hanuš.
Article
6
In: Žula. -- s. 7-16
Annotation: Autorova předmluva a jeho následující Úvod (s. 17-19) ke dvěma verzím povídky; původní znění pod názvem Smolaři (z roku 1849) je ve svazku...
Book Chapter
7
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 17, 2006, č. 199, 26. 8., s. D9
Annotation: Rozhovor s překladatelem řady textů G. Grasse.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 6, 1993, č. 228, 1. 10., s. 9
Annotation: Cena Josefa Jungmanna; zpráva o udělení (druhém) ceny za nejlepší překladatelský výkon.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 41, 10. 10., s. 3
Annotation: Přibáň Michal, Karlach Hanuš; glosa k jejich polemickým dopisům (T, č. 31).
Article
10
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 15, 1. 7., příl. Kmen, s. 3
Annotation: Stanovisko ředitele nakladatelství Albatros k článku: Hájek Jiří a Karlach Hanuš.
Article
11
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 5, 1998, č. 35, 24. 8., s. 54-55
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 9, 1998, č. 211, 9. 9., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Ewald Tragy. -- S. 79-94
Annotation: Doslov.
Book Chapter
14
In: Roš chodeš. -- ISSN 1210-7468. -- Roč. 62, 2000, č. 5, květen, s. 8
Annotation: Poznámka k otištěným ukázkám.
Article
15
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 87, 1995, č. 41, 17. 2., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
16
17
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1991, č. 6, 6. 2., s. 8
Annotation: O vztahu R. M. R. k Čechám; u příležitosti vydání knihy ...a na ochozech smrti jsi viděl stát, Praha, Čs. spisovatel.
Article
18
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 17, 1995, č. 3, s. 64
Annotation: Recenze; též o příslušnosti autora k pražské německé žurnalistice.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 297, 23. 12., příl. Orientace, s. 29
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 6, 1995, č. 88, 13. 4., s. 19
Annotation: Recenze; kniha je mj. o Praze.
Article