By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 50, 2018, č. 10, 6. 3., s. 26
Annotation: Úryvek z románu "Doupě"; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
2
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 33, 2017, č. 4, 20. 4., s. 46-48, 50-51
Annotation: Ukázky z připravovaného románu "Doupě".
Article
3
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 29, 2018, č. 51/52, 17.-30. 12., s. 69-71
Annotation: Povídka; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 70).
Article
4
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 23, 2012, č. 47, 22. 11., s. 15
Annotation: Soubor recenzních poznámek, mj. o knize J. Katalpy.
Article
5
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 23, 2013, č. 23, 28. 5., s. 9
Annotation: O nejnovější knize J. Katalpy.
Article
6
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [45], 2013, č. 24, 11. 6., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 12, 2013, č. 5, květen, s. 12-14
Annotation: Recenze.
Article
8
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 14, 2013, č. 6, s. 38-39
Annotation: Úvaha o současné české literatuře a literárním provozu.
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 21, 13. 12., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 1, 11. 1., s. 3
Annotation: Recenze v rubrice Ze čtenářského deníku Aloise Burdy.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 3, 4. 1., příl. Kulturní premiéry, s. 3
Annotation: Recenze v rubrice Minirecenze.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 3, 8. 2., s. 2
Annotation: Dvojrecenze.
Article
13
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 3, 2007, č. 6, 7. 2., s. 28
Annotation: Recenze v rubrice Knihy.
Article
14
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 76, 30. 3., příl. Orientace, s. ix
Annotation: Recenze.
Article
15
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 57, 2013, č. 52, 14. 3., s. 10-11
iHned.cz [online]. -- 14. 3. 2013
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Nový Prostor. -- ISSN 1213-1911. -- R. 2013, č. 413, 25. 3., s. 26
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, 2009, č. 89, 16. 4., příl. Salon, č. 614, s. 3
Annotation: Autorský komentář ke knize Hořké moře.
Article
18
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 5, 2009, č. 9, 29. 4., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 8, 2009, č. 10, říjen, s. 23-25
Annotation: Recenze.
Article
20
In: LitENky. -- ISSN 1804-7300. -- Roč. 5, 2009, č. 5/6 (37/38), 11. 5., s. 17
Annotation: Recenze.
Article