By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 14, 2004, č. 5, 26. 1.-1. 2., s. 16
Annotation: Poznámka k rozhlasovému pořadu z básní F. Kavána Přesýpání nálad; v rubrice Poezie v rozhlase.
Article
2
In: Od Ještěda k Troskám. -- ISSN 1214-1798. -- Roč. 8 (24), 2001, č. 5/6, listopad, s. 182-186
Annotation: Životopisná studie zmiňující i literární (překladatelskou) činnost malíře.
Article
3
In: Krkonoše. -- ISSN 0323-0694. -- Roč. 16, 1983, č. 6, červen, s. 14-15 a 25
Annotation: Článek o J. Šírovi a o malíři F. Kavánovi s výňatky ze vzájemné korespondence.
Article
4
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1989, č. 48, 22. 11., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
5
Published Praha : Literární archív Památníku národního písemnictví, 1986.
Annotation: Soupis dokladů, korespondence, rukopisů, tisků, výstřižků a fotografií; s úvodním medailónkem (s. 3-4), s životopisným přehledem F. K. (s....
Book
6
In: Posel z Budče. -- R. 2005, č. 22, 24. 9., s. 5-11
Annotation: Studie o propojení a prolínání výtvarného umění a literatury na přelomu 19. a 20. století.
Article
7
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 10, 1954, č. 39, 16. 2., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 14, 2005, č. 2, s. 7-8
Annotation: Pokračování životopisného portrétu K. V. Adámka.
Article
9
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 19, 1990, č. 2, únor, s. 145-146
Annotation: Recenze sbírek básní: Král Petr, Éra živých; Topol Jáchym, Miluju tě k zbláznění; Kaván František, Přesýpání nálad; Štrasser Ján,...
Article
10
by Kaván, František, 1866-1941, Exner, Ivan, 1960-, Zachař, Michael, 1965-
Published Praha : Spolek výtvarných umělců Mánes : Nadace pojišťovny Kooperativa, 2018.
Annotation: Monografie věnovaná osobnosti a dílu malíře Jana Kavána, žáka Julia Mařáka; se Soupisem díla (s. 405-537); s Výběrem z literatury (s. 540).
Book
11
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 5, 1949, č. 76, 31. 3., s. 3
Annotation: Anotace.
Article
12
In: Přesýpání nálad. -- S. 9-63
Annotation: Předmluva - studie k výboru slovesné tvorby malíře F. K. z devadesátých let 19. století.
Book Chapter
13
In: Akord. -- Roč. 13, 1947, s. 238
Annotation: Přátelská slova z listů psaných Františku Kavánovi. Uspořádal: Klír Svatopluk, uvodní slovo napsal: Novotný Miloslav, vydal J. R. Vilímek...
Article
14
by Zach, Aleš, 1941-
Published Praha : Thyrsus, 2002.
Annotation: Studie; s přílohou obsahující 14 Kavánových kreseb pro Neumannův Nový kult (z let 1898-1990).
Book
15
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 72, 2020, č. 1, 20. 1., s. 28
Annotation: Zpráva o exlibris, které vlastní/vlastnili knihovníci z Královéhradeckého kraje.
Article
16
by Polák, Milan, 1952-, Broncová, Dagmar, 1955-
Published Praha : Milpo Media, 2018.
Annotation: Publikace informuje o historii náměstí Míru a okolních ulic na pražských Vinohradech, přičemž se věnuje též pomníku bratří Čapků umístěnému...
Book
17
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2005, č. 44/45, s. 152-157
Annotation: Studie o konceptech krajiny v českém malířství v průběhu a na konci 19. století. Zmíněni jsou J. K. Tyl (v souvislosti s textem pozdější české...
Article
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 59, 2008/2009, č. 3, s. 143-146
Annotation: Studie k tvorbě K. V. Raise, o ilustrátorech jeho děl, zejm. M. Alšovi a A. Kašparovi a inspiračních vlivech Raisovy tvorby na výtvarné umění...
Article
19
by Karásek ze Lvovic, Jiří, 1871-1951
Published Praha : Thyrsus, 1998.
Annotation: Soubor tří portrétů (dodatečně objevených po vydání uvedené vzpomínkové knihy J. K. ze Lvovic): Vzpomínka na Eduarda Tesaře (s. 5-11, 1935);...
Book
20
by Charvátová, Eliška, Zachař, Michael, 1965-, Luštinec, Jan, 1953-
Published Vrchlabí : Správa Krkonošského národního parku, 2016.
Annotation: Monografie je katalogem k výstavě obrazů krkonošského krajináře Františka Kavána, spoluzakladatele české realistické malby, který byl žákem...
Book