By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 26, 2016, č. 223, 22. 9., příl. Salon, č. 990, s. 4
Salon. -- 22. 9. 2016
Annotation: Rozhovor (mj. o polemice s E. Klíčovou) u příležitosti vydání knihy Jezero.
Article
2
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 26, 2016, č. 17, 21. 1., příl. Salon, č. 955, s. 4
Salon. -- 28. 1. 2016
Annotation: Reakce na seriál E. Klíčové o současné české literatuře (Právo 2015, příl. Salon č. 944-949). Autorka polemizuje s názorem, týkajícím...
Article
3
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 21, 2014, č. 29, 14. 7., s. 82
Annotation: Glosa k níže uvedené knize.
Article
4
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 37, 2020, č. 114, 16. 12., s. 78-85
Annotation: Úvaha o významu a užitečnosti literatury v současnosti; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 85).
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 17, 15. 10., s. 3
Annotation: Polemika s recenzí E. Klíčové na knihu Netopýři (Host č. 7/2009).
Article
6
online
In: Ravt [online]. -- R. 2021, č. 7
Annotation: Esej o autorském záměru, autorka na základě internetového průzkumu a rozhovorů s různými spisovateli stanovuje čtyři druhy autorského záměru:...
Article
7
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 18, 2011, č. 49, 5. 12., s. 68-69
Annotation: Recenze; mj. k recenzi E. Klíčové v časopise Respekt kritizující dílo za údajnou propagaci nacismu. Doplněno o níže uvedenou recenzní glosu.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 18, 1. 11., s. 2
Annotation: Polemika s názorem E. Klíčové (rozhovor v tomto čísle Tvaru) na Borzičovu báseň o B. Manningovi. Kritička použila analogii s písní J. Laufra...
Article
9
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 26, 2016, č. 29, 4. 2., příl. Salon, č. 957, s. 4
Salon. -- 11. 2. 2016
Annotation: Polemika s kritikou P. Onufera (http://www.bubinekrevolveru.cz/serial-ze-salonu) seriálu E. Klíčové o současné české literatuře (Právo 2015,...
Article
10
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 16. 6. 2016
Annotation: Polemika s kritickým článkem Z. Vybírala, který obviňuje některé literární kritiky z vulgarizace literárního prostředí, vyjadřuje se mj....
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 3, 11. 2., s. 11
Annotation: Polemika s článkem E. Klíčové o stavu současné české literatury Shovívavost není na místě (webová aplikace časopisu Host H7O, 31. 12. 2015).
Article
12
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 16, 2015, č. 4, duben, s. 5
Annotation: Zpráva o otištění rozhovoru s literární kritičkou E. Klíčovou.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 273, 23. 11., s. 8
Annotation: Recenze - polemika s recenzí E. Klíčové Probuzení hnědé krve (Respekt č. 46).
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 17, 17. 10., s. 24
Annotation: Glosy; mj. o uvedených autorkách a tématech.
Article
15
online
Webarchiv
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 31, 2016, č. 102, březen, s. 216-218
Bubínek Revolveru [online]. -- 19. 1. 2016
Annotation: Kritika šestidílného seriálu E. Klíčové o současné české literatuře (Právo říjen - listopad 2015, příloha Salon).
Article
16
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 16, 4. 10., s. 3
Annotation: Reakce na polemiky S. Dvorského a A. Borziče s recenzemi E. Klíčové.
Article
17
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 16, 2015, č. 4, s. 22
Annotation: Komentáře k rozhovoru s E. Klíčovou "Hledá se někdo, kdo myslí" (Novinky.cz) a k básnické sbírce Z. Fišera.
Article
18
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 34, 2012, č. 1, leden, s. 48
Annotation: Recenze s poznámkou k diskusi o knize; v rubrice Ďasův knižní kapsář.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 17, 17. 10., s. 15-16
Annotation: Článek reagující na diskuse o angažovanosti vyvolané článkem E. Klíčové.
Article
20
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 4, 25. 2., s. 12
Annotation: Pokračování seriálu o kritériích současné české literární kritiky. V tomto díle o používání slova předvádivost (a jeho variant) v recenzích...
Article