By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1988, č. [8], září, s. 33-35
Annotation: Fejeton o próze Ivana Klímy.
Article
2
In: Lettre Internationale. -- ISSN 0862-836X. -- R. 1993, č. 10, léto, s. 54-56
Annotation: Esej.
Article
3
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 68, 22. 3., s. 9
Annotation: Rozhovor.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 19, 17. 11., s. 7
Annotation: Rozhovor.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 294, 15. 12., s. 16
Annotation: Mj. o svých zkušenostech se zahraničními novináři; v rubrice Poslední slovo.
Article
6
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 4, 1993, č. 25, 14. 6., s. 28-29
Annotation: Rozhovor.
Article
7
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 2, 1993, č. 33, 17. 8., s. 1, 2
Annotation: Rozhovor slovenského režiséra a českého spisovatele.
Article
8
In: České a moravskoslezské Zemědělské noviny. -- ISSN 1210-0129. -- Roč. 3, 1993, č. 246, 22. 10., příl. Náš domov, s. 1
Annotation: Rozhovor; mj. o novém románu Čekání na tmu, čekání na světlo.
Article
9
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 11, 23. 3., s. 10
Annotation: Rozhovor.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 27, 2. 7., s. 4-5
Annotation: Rozbor románu původně nazvaného Stojí, stojí šibenička.
Article
11
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 27, 1992, č. 5, s. 54-55
Annotation: Zamyšlení nad spisovatelstvím jako řemeslem inspirované díly I. K. Moje zlatá řemesla, Má veselá jitra, Moje první lásky, Láska a smetí.
Article
12
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 1, 1992, č. 165, 16. 7., s. 13
Annotation: Rozhovor na téma generace.
Article
13
In: Dotyky. -- ISSN 1210-2210. -- Roč. 3, 1991, č. 2, s. 2-3
Annotation: Rozhovor.
Article
14
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 2, 1992, č. 245, 17. 10., s. 9
Annotation: Rozhovor; o totalitní moci, o demokracii, o negativním vlivu masových komunikačních prostředků na společnost aj.
Article
15
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 27, 1992, č. 8, s. 48-49
Annotation: Rozhovor.
Article
16
In: Večerník-Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 2, 1992, č. 244, 15. 12., s. 6
Annotation: Rozhovor.
Article
17
In: Brněnský večerník. -- Roč. 21, 1990, č. 204, 19. 10., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Fórum. -- ISSN 0862-6014. -- Roč. 1, 1990, č. 12, 18. 4., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Komenský. -- ISSN 0323-0449. -- Roč. 115, 1990/1991, č. 4, prosinec 1990, s. 255
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 1, 1990, č. 17, 26. 4., s. 41
Annotation: Recenze.
Article