By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 7, 1996, č. 23, 6.-12. 6., s. 12
Annotation: Fejeton - posměšná recenze na (nejmenovaný) knižní výbor statí premiéra.
Article
2
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 2, 1995, č. 7/8, s. 31-33
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 29, 2018, č. 34, 20.-26. 8., s. 33
Annotation: Politický sloupek o Evropské unii.
Article
4
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 2, 2008, č. 5, 22. 4., s. 20-22
Annotation: Rozhovor.
Article
5
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 22, 2012, č. 230, 2. 10., s. 3
Novinky.cz [online]. -- 2. 10. 2012
Annotation: Rozhovor o útoku na V. Klause v souvislosti s Vieweghovým satirickým a kritickým se vyjadřováním o V. Klausovi.
Article
6
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 15, 2005, č. 4, 6. 1., příl. Salon, č. 399, s. 2
Annotation: Fejeton k novoročnímu projevu V. Klause.
Article
7
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 13, 2003, č. 55, 6. 3., příl. Salon, č. 308, s. 2
Annotation: Fejeton o přirovnáních použitých V. Klausem při volbě prezidenta.
Article
8
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 3, 1996, č. 5, 31. 5., s. 20-21
Annotation: Zpráva o uvedení knihy na trh 23. 2. 1996.
Article
9
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 3, 1996, č. 3, 31. 3., s. 18
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 71, 1990, č. 281, 30. 11., s. 4
Annotation: Úvaha o současném vztahu státu k vydávání knih; reakce na otevřený dopis spisovatelů: Klaus Václav.
Article
11
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 257, 2. 11., s. A2
iDnes.cz [online]. -- 1. 11. 2012
Annotation: Zpráva o křtu cestopisného deníku V. Klause 1. 11. 2012 v Míčovně Pražského hradu.
Article
12
In: The Prague Post. -- ISSN 1210-3934. -- Roč. 14, 2004, č. 10, 10.-16. 3., s. [A1]-[A5]
Annotation: Článek hodnotí dosavadní vystupování V. Klause v roli prezidenta České republiky na pozadí aktuálně publikovaného souboru jeho projevů, článků...
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 14, 31. 3., s. 4
Annotation: Rozbor publicistiky V. Klause v Literárních novinách a Tváři v letech 1968/69.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 5, 20. 3., s. 17
Annotation: Sloupek o literární cenzuře před listopadem 1989 a po něm (citován V. Klaus).
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 3, 2. 2., s. 24
Annotation: O popěvcích a anekdotách, ve kterých figuruje V. Klaus.
Article
16
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 26, 2016, č. 228, 29. 9., příl. Salon, č. 991, s. 4
Salon. -- 4. 10. 2016
Annotation: Úryvek z knižního rozhovoru, který vyjde na podzim 2016. Úryvek se týká V. Klause a M. Zemana.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 146, 22. 6., s. 10
Annotation: Recenze sborníku pozdravných příspěvků k sedmdesátinám V. Klause.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 52, 3. 3., s. 25
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 39, 1999, č. 26, 30. 6., s. 8
Annotation: Rozhovor s V. K., mj. o jeho literárních láskách a situaci na knižním trhu.
Article