By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"Klementinum budova : Praha, Česko " » "Klementinum budovy : Praha, Česko ", "Klementinum budovani : Praha, Česko "
1
In: Erinnerungen. -- Roč. 43, 1863, č. 8, s. 236-237
Annotation: Popis sochy od Josefa Maxe, postavené v pražském Klementinu na paměť studentů, kteří bránili Prahu proti vpádu Švédů za třicetileté války.
Article
2
online
Webarchiv
In: Knihovnice.cz [online]. -- ISSN 1802-2790. -- 17. 10. 2005
Annotation: Zpráva o vystavení Codexu gigas (neboli Ďáblovy bible) v pražském Klementinu.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 14, 17. 1., s. C2
Annotation: Zpráva o dopisu zastupitelů akademické obce, zpochybňujících nutnost výstavby nové budovy Národní knihovny.
Article
4
In: Beiträge zur Heimatkunde des Aussig-Karbitzer Bezirkes. -- Roč. 14, 1934, č. 2, s. 181
Annotation: 1. rukopis VI. C. 27 (1086); IV. D. 25 (679). Z roku 1471 latinský s německými přípisky. 2. rukopis z 15. století psán v klášteře Osek - latinská...
Article
5
In: Věstník České akademie věd a umění. -- Roč. 7, 1898, č. 4, duben, s. 271-274
Annotation: X. Traktat proti milostivému létu 1393.
Article
6
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 10, 1954, č. 202, 22. 8., s. 7
Annotation: Zpráva.
Article
7
In: Die Literatur. -- Roč. 31, 1928/1929, s. 174
Annotation: Literární pozůstalost, z níž většina rukopisů byla již knižně vydána a básníkovu knihovnu věnovala básníkova sestra Zdenka fondu Univerzitní...
Article
8
In: Čas. -- Roč. 19, 1905, č. 310, 10. 11., s. 2
Annotation: Též o výročí kustoda universitní knihovny pana: Truhlář Josef a o jeho vědecké literárně historické činnosti.
Article
9
In: České slovo. -- Roč. 22, 1930, č. 174, 25. 7., s. 4
Annotation: ...byl jmenován Emler Jan.
Article
10
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 21, 2010, č. 208, 7. 9., s. B3
iDnes.cz [online]. -- 7. 9. 2010
Annotation: Článek o probíhajících opravách budovy Národní knihovny.
Article
11
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 222, 27. 9., s. 5
Annotation: Článek o velké výstavě francouzské knihy v Klementinu.
Article
13
In: Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků. -- Sv. 4, 1987, č. 3, s. 360-367
Annotation: Popis osobní pečeti prvního klementinského knihovníka; Klementinum.
Article
14
In: Listy filologické a paedagogické. -- Roč. 6, 1879, s. 142-147
Annotation: Nový zlomek žaltáře českého ze XIV století. Autor nalezl na deskách knihy v pražském UK zlomek staročeského žaltáře, který je překladem...
Article
15
In: Věstník České akademie věd a umění. -- Roč. 10, 1901, č. 5, květen, s. 345-356
Annotation: Přehled (některých) rukopisů klementinských.
Article
16
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 4, 1948, č. 25, 30. 1., s. 3
Annotation: Zpráva informuje o obsahu knihovny Klementina.
Article
17
In: Právo lidu. -- Roč. 32, 1923, č. 75, 31. 3., s. 9-10
Annotation: O jeho dokončení a zpřístupnění; umístěno je v Klementinu. Vrchlický Jaroslav.
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, 2015, č. 19, 23. 1., s. B2
Annotation: Zpráva o vystavení Budyšínského rukopisu v Jízdárně Pražského hradu a Kodexu vyšehradského v Klementinu.
Article
19
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 30, 2019, č. 200, 29. 8., s. 14
Annotation: Článek o historii Klementina.
Article