By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Nová Pravda. -- ISSN 1803-1641. -- Roč. 1, 1990, č. 190, 16. 8., s. 5
Annotation: Medailónek R. K.; k otištěné básni.
Article
2
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 15, 2016, č. 12, prosinec, s. 2-3
Annotation: Básně. První báseň je věnována R. Knížeti.
Article
3
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 4, 2005, č. 2, únor, s. 6-7
Annotation: Rozbor dvou sbírek R. Knížete; připojeny básně R. K. (s. 8-9).
Article
4
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 4, 2005, č. 4, duben, s. 28-29
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 9, 2000, č. 196, 23. 8., s. 16
Annotation: Rozhovor s básníkem; letos mu vyšla sbírka Divizny v dešti.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 1, 11. 1., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 1, 2002, č. 3, prosinec, s. 16-17
Annotation: Dodatečně otištěná recenze u příležitosti básníkova jubilea.
Article
8
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 1, 2002, č. 3, prosinec, s. 20-21
Annotation: Rozhovor.
Article
9
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 9, 2000, č. 275, 27. 11., příl. Kultura, prosinec 2000, s. 27
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Spektrum. -- Roč. 3, 2000, č. 4, prosinec, s. 10
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 8, 2009, č. 4, duben, s. 24-25
Annotation: Recenze převzata z Portálu české literatury.
Article
12
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 8, 2009, č. 5, květen, s. 25
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 13, 25. 6., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Zvolání do mlhy. -- s. 37
Annotation: Doslov; - s předmluvou A. Zemančíkové.
Book Chapter
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 7, 29. 3., s. 17
Annotation: Bio-bibliografická poznámka (a foto) u jeho básní Tápání ve střepech ráje (Babuni).
Article
16
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 11, 2012, č. 3, březen, s. 23-24
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 6, 2007, č. 3, březen, s. 29
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 7, 1998, č. 150, 29. 6., příl. Kultura, červenec '98, s. 20
Annotation: Recenze.
Article
19
In: O čem jde řeč. -- s. 42
Annotation: Doslov.
Book Chapter
20
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 9, 1998, č. 10, 14. 5., s. 22
Annotation: Recenze.
Article