By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Faměrová, Dagmar, 1964-
Published Sobotka : Městská knihovna Fráni Šrámka, 1994.
...Knihovnička Českého ráje - Sobotka ; sv. 3...
Annotation: Upravená diplomová práce, obhájená na FFUK v roce 1988; s výběrem pramenů a literatury (s. 44-46); s poznámkou o autorce (s. 47, roz. : Balcarová...
Book
2
by Dvořák, Jan, 1937-
Published Sobotka : Středisko městské kultury Sobotka, 2003.
...Knihovnička Českého ráje - Sobotka ; sv. 20...
Annotation: Studie srovnávající prózu F. Šrámka s její filmovou podobou režiséra V. Kršky.
Book
3
by Svěrák, Zdeněk, 1936-
Published Sobotka : Nadace rodného domu Fráni Šrámka, 1997.
...Knihovnička Českého ráje - Sobotka ; sv. 10...
Annotation: Ročníková práce Z. S. ze studií na Vysoké škole pedagogické v Praze (1958); s poznámkou Z. S. Místo úvodu (s. 5 - dopis K. Bílkovi); s biograficko-bibliografickou...
Book
4
by Hanzal, Josef, 1934-2002
Published Sobotka : Nadace rodného domu Fráni Šrámka, 1998
...Knihovnička Českého ráje - Sobotka ; sv. 11...
Annotation: Studie, s kapitolami: Pekařovo mládí a zrání, Studentský deník, Středoškolská studia, Touha po domovu, Zrození historika; s medailonkem Několik...
Book
5
by Bílek, Jan, 1972-
Published Sobotka : Občanské sdružení Šrámkova Sobotka, 2001.
...Knihovnička Českého ráje - Sobotka ; sv. 17...
Annotation: Studie, s Úvodem (s. 5) a s kapitolami: Rodáctví a vztah Jarmily Glazarové k Sobotce, Jarmila Glazarová a Šrámkova Sobotka, Vztahy Soboteckých...
Book
6
by Fejfar, Josef
Published Sobotka : Městská knihovna Fráni Šrámka, 1995.
...Knihovnička Českého ráje - Sobotka ; sv. 5...
Annotation: Výbor z pamětí soboteckého učitele (vzpomínky na dětství a mládí); s medailonem Slovo o autorovi (s. 36-38); s poznámkou Několik slov o autorce...
Book
7
by Štěpánová, Emilie, 1941-2000
Published Sobotka : Městská knihovna Fráni Šrámka, 1996.
...Knihovnička Českého ráje - Sobotka ; sv. 8...
Annotation: Upravená diplomová práce (obhájená na Pedagogické fakultě v Hradci Králové v roce 1972), s oddíly: Průběh války 1866; Charakter kronikářských...
Book
8
by Bílek, Karol, 1939-
Published Sobotka : Městská knihovna Fráni Šrámka, 1995.
...Knihovnička Českého ráje - Sobotka ; sv. 7...
Annotation: S úvodem (s. 4-7) a s abecedně řazeným slovníkem významných osobností Sobotecka, mj. literátů; s biograficko-bibliografickou poznámkou o K....
Book
9
by Černý, František, 1926-2010
Published Sobotka : Městská knihovna Fráni Šrámka, 1993.
...Knihovnička Českého ráje - Sobotka ; sv. 2...
Annotation: Přednáška proslovená na besedě k 100. výročí smrti F. V. J. 26. 3. 1993 v Sobotce.
Book
10
by Pekař, Josef, 1870-1937
Published Sobotka : Městská knihovna Fráni Šrámka, 1995.
...Knihovnička Českého ráje - Sobotka ; sv. 6...
Annotation: Text 9. kapitoly (dochované ve dvou verzích sloupcových korektur) z nedokončeného 3. dílu monografie Kniha o Kosti (rukopis uložen v Pekařově...
Book
11
by Fetters, Aleš, 1933-
Published Sobotka : Středisko městské kultury, 2002.
...Knihovnička Českého ráje - Sobotka ; sv. 19...
Annotation: Studie; s autorovou Ediční poznámkou (s. 29), s biograficko-bibliografickou poznámkou o něm (s. 30).
Book
12
by Knap, Josef, 1900-1973
Published Sobotka : Městská knihovna Fráni Šrámka, 1997.
...Knihovnička Českého ráje - Sobotka ; sv. 9...
Annotation: Svazek obsahuje: stejnojmennou přednášku J. K., přednesenou 16. 9. 1924 v Jičíně a publikovanou v dnes téměř nedostupném Almanachu vydaném...
Book
13
by Šimůnek, Jaroslav
Published Sobotka : Městská knihovna Fráni Šrámka, 1993.
...Knihovnička Českého ráje - Sobotka ; sv. 1...
Annotation: Upravená verze přednášky proslovené na 35. ročníku Šrámkovy Sobotky (1991) v rámci tématu Venkov a literatura; o vydavatelích časopisu Sever...
Book
14
by Hraše, Jiří, 1930-2012
Published Sobotka : Středisko městské kultury Sobotka : Občanské sdružení Šrámkova Sobotka, 2007.
...Knihovnička Českého ráje - Sobotka...
Obsah knihy
Annotation: Biografická studie o osobnostech spjatých s festivalem Šrámkova Sobotka.
Book
15
by Budagova, Ljudmila Norajrovna, 1932-
Published Praha : Občanské sdružení Šrámkova Sobotka v nakladatelství Akropolis, 2012.
...Knihovnička Českého ráje - Sobotka. II. řada ; sv. 5...
Annotation: Soubor textů ruské bohemistky se vztahem k městu Sobotce, zejména textů pro festival Šrámkova Sobotka, jehož se L. Budagovová účastní od roku...
Book
16
by Bílek, Karol, 1939-
Published Sobotka : Městské kulturní středisko, 2010.
...Knihovnička Českého ráje - Sobotka. II. řada ; sv. 4...
Annotation: Biografie, s kapitolami: Úvod; Rodové kořeny; Mládí a studia; Archivář Zemského archivu; Literární a společenský činitel; Rodinný život;...
Book
17
by Fetters, Aleš, 1933-
Published Sobotka : Středisko městské kultury, 2008.
...Knihovnička Českého ráje - Sobotka. II. řada ; sv. 3...
Annotation: Studie vycházející z příspěvku předneseného na sympoziu Karel Poláček a obraz první světové války v české literatuře (otištěno ve stejnojmenném...
Book