By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- Roč. 45, 1937, č. 528, 20. 10., s. 7
Annotation: O novém čtrnáctideníku Knihy a čtenáři, který vydává Ústř. knihovna hl. m. Prahy. Redaktorem je Frey Jaroslav; úvodní číslo přineslo též...
Article
2
In: Národní práce. -- R. 1939, č. 269, 1. 10., s. 6
Annotation: O obsahu prvních dvou poprázdninových čísel čtrnáctideníku Knihy a čtenáři.
Article
3
In: Úhor. -- Roč. 26, 1938, č. 1, 20. 1., s. 24
Annotation: Zpráva o novém čtrnáctideníku, jejž vydává Ústřední knihovna hlav. města Prahy redakcí: Frey Jaroslav.
Article
4
In: Lidové noviny. -- Roč. 47, 1939, č. 544, 30. 10., s. 4
Annotation: O uspořádání soukromé knihovny.
Article
5
In: Právo lidu. -- Roč. 46, 1937, č. 256, 31. 10., s. 4
Annotation: O časopise Městské knihovny pražské K. a č., který rediguje Frey Jaroslav.
Article
6
In: Národní osvobození. -- ISSN 1804-9168. -- Roč. 16, 1945, č. 133, 20. 10., s. 3
Annotation: Článek představuje stať J. Freye z časopisu Knihy a čtenáři.
Article
7
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 1, 1945, č. 133, 13. 10., s. 3
Annotation: Zpráva informuje o obnovení informativního časopisu pražských knihoven.
Article
8
Published Praha : Ústřední knihovna hl. města Prahy, 1937-1948.
Journal
9
In: Národní osvobození. -- Roč. 16, 1945, č. 133, 20. 10., s. 3
Annotation: Čtrnáctideník Ústřední knihovny hl. m. Prahy Knihy a čtenáři byl obnoven a vychází v tradičním kapesním formátu. Knihovník a redaktor časopisu...
Article
10
In: Národní práce. -- R. 1940, č. 105, 16. 4., s. 4
Annotation: O obsahu 1. čísla 3. ročníku časopisu Lidová knihovna, 2. čísla 3. ročníku časopisu Knihy a čtenáři a 6. čísla 36. ročníku České osvěty;...
Article
11
In: Úhor. -- Roč. 27, 1939, č. 5/6, 3. 6., s. 105
Annotation: Upozornění na článek J. Freye ve čtrnáctideníku Ústř. knihovny v Praze Knihy a čtenáři o osudech knihoven v odstoupeném území.
Article
12
In: Lidové noviny. -- Roč. 48, 1940, č. 482, 22. 9., s. 9
Annotation: Chvála čtrnáctideníku K. a č., vycházejícího v Ústřední pražské knihovně, zvláště literárních portrétů jednotlivých českých básníků,...
Article
13
In: Lidové noviny. -- Roč. 45, 1937, č. 619, 10. 12., s. 7
Annotation: O novém časopise Knihy a čtenáři, vydávaném Ústřední knihovnou hl. m. Prahy. Časopis inspiroval Thon Jan a rediguje Frey Jaroslav.
Article
14
In: Na hlubinu. -- ISSN 1805-8817. -- Roč. 20, 1946, č. [10], s. 345-346
Annotation: Glosa ke stejnojmennému článku B. Pernici ve Svobodných novinách a odsouzení prózy "Sestra Pacis" J. Johna, která vyšla ve Svobodném zítřku.
Article
15
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 2, 1950, č. 3, březen, s. 67-70.
Annotation: Článek o Boženě Němcové jako čtenářce knih. Z její korespondence vyňaty pasáže, které se týkají otázek knižního trhu (prodej knih, půjčování...
Article
16
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [28], 2018, č. 235, 10. 10., s. 2
Annotation: Zpráva o konání knižního trhu na Zelném trhu v Brně.
Article
17
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 7, 1955, č. 6, červen, s. 163-167.
Annotation: Zaměřeno především na 19. století, vyzdvihuje spisovatele a osobnosti, které se zasloužili o šíření knih mezi lidi, zachycuje počátek fenoménu...
Article
18
In: Knihy a čtenáři. -- ISSN 2336-7180. -- Roč. 6, 1945/1946, č. 16, 1. 11. 1946, s. 237
Annotation: Zpráva informuje o usnesení zaměstnanecké rady Ústřední knihovny hl. m. Prahy o podpoře lidové knihovny v obci Třanovice.
Article
19
In: Knihy a čtenáři. -- ISSN 2336-7180. -- Roč. 6, 1945/1946, č. 14, 15. 7. 1946, s. 203
Annotation: Zpráva informuje, že zaměstnanci knihovny se skládají na podporu chudých dětí ve Slezsku.
Article
20
In: Knihy a čtenáři. -- ISSN 2336-7180. -- Roč. 6, 1945/1946, č. 14, 15. 7. 1946, s. 213
Annotation: Zpráva o odborném školení nových zaměstnanců knihovny, bude zakončeno zkouškou za přítomnosti zástupce ministerstva školství a osvěty.
Article