By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svět rozhlasu. -- ISSN 1213-3817. -- R. 2007, č. 18, s. 42-43
Annotation: Medailon.
Article
2
In: Vlasta. -- ISSN 0139-6617. -- Roč. 25, 1971, č. 22, 2. 6., s. 10-11
Annotation: O natáčení stejnojmenného filmu.
Article
3
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 27, 1971, č. 308, 3. 12., s. 4
Annotation: Referát o filmu.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 52, 1971, č. 291, 9. 12., s. 5
Annotation: Referát.
Article
5
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 27, 1971, č. 303, 23. 12., s. 2
Annotation: Referát.
Article
6
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 51, 1995, č. 300, 23. 12., příl. Péčko, č. 50, s. 7
Annotation: Rozhovor; debaty se též zúčastnili: Košlerová Eva, Pavlíček František, Šiktanc Karel.
Article
7
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 17, 14. 4., s. 16-17
Annotation: Rozhovor s rozhlasovým režisérem K. Weinlichem.
Article
8
Published Praha : Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 2008.
Annotation: Slovníková příručka; s Předmluvou (s. 3-4), se seznamem autorů (s. 165), se soupisem pramenů a literatury (s. 169), se soupisem titulů (s. 170-183),...
Book