By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 8, 1995, č. 54, 4. 3., příl. Nedělní LN, č. 9 - Národní 9, s. 9
Annotation: Medailón.
Article
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 40, 1992, č. 5, s. 540-541
Annotation: Recenze.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 2, 1991, č. 31, 1. 8., s. 5
Annotation: O průběhu konkursu na místo docenta české literatury na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 6, 1995, č. 5, 9. 3., s. 3
Annotation: Medailon k 70. narozeninám Z. K. (28. 2.).
Article
5
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 4 (109), 1994, č. 290, 10. 12., s. 7
Annotation: Poznámka o vernisáži knihy v Café Piano.
Article
6
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 5 (110), 1995, č. 50, 28. 2., s. 6
Annotation: Rozhovor u příležitosti 70. narozenin.
Article
7
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 4, 1995, č. 30, 25. 7., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Brněnský večerník. -- Roč. 5, 1995, č. 42, 28. 2., s. 3
Annotation: Poznámka k sedmdesátinám literárního vědce.
Article
9
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2012, č. 24/25, prosinec, s. 125
Annotation: Ediční a bio-bibliografická poznámka u otištěných ukázek (s. 97-125) z nevydaného deníku Z. Kožmína Bubáčci (Naddeníky 1998-2002).
Article
10
In: RozRazil. -- ISSN 1801-4755. -- Roč. 2, 2007, č. 9/10, listopad/prosinec, s. 137
Annotation: Nekrolog o úmrtí Z. K. (12. 11. 2007).
Article
11
In: RozRazil. -- ISSN 1801-4755. -- Roč. 2, 2007, č. 9/10, listopad/prosinec, s. 137-138
Annotation: Nekrolog o úmrtí Z. K. (12. 11. 2007).
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 4, 24. 2., s. 9
Annotation: Medailon.
Article
13
14
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 10, 2000, č. 49, 28. 2., s. 7
Annotation: Medailon k jeho 75. narozeninám.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 6, 6. 2., s. 14-15
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 14, 1998, č. 9, s. 102
Annotation: Odpověď na redakční otázku 'Máte svou "Holanii", "Beckettii", touláváte se "Mohýlií". A co Kožmínie? Jak se chodí do této krajiny?'.
Article
17
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 20, 29. 11., s. 14
Annotation: Nekrolog.
Article
18
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 18, 2007, č. 47, 19. 11., s. 11
Annotation: Vzpomínka na Zd. Kožmína.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 273, 23. 11., s. 9
Annotation: Vzpomínka.
Article
20
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 11, 2007, č. 44, prosinec, s. 54-55
Annotation: Nekrolog.
Article