By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 61, 1981, č. 217, 14. 9., s. 5
Annotation: Medailónek k 80. výročí narození 14. 9.
Article
2
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 33, 1987, č. 186, 22. 9., s. 5
Annotation: Jedna z kapitol fejetonu otiskovaného na pokračování.
Article
3
In: Práce muzea v Kolíně. -- ISSN 0862-2175. -- Roč. 4, 1987, s. 285-286
Annotation: Medailón (14. 9. 1901 Praha-13. 5. 1942 konc. tábor).
Article
4
In: Hlas revoluce. -- ISSN 0231-8164. -- Roč. 35, 1981, č. 36, 12. 9., s. 6
Annotation: K 80. výročí narození 14. 9.
Article
5
In: Novinář. -- ISSN 0029-5167. -- Roč. 37, 1985, č. 1, leden, s. 18
Annotation: V seriálu Položili své životy.
Article
6
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 43, 1987, č. 106, 8. 5., s. 9
Annotation: Fejeton k 45. výročí úmrtí 13. 5.; zvláště o jeho reportáži z přehlídky wehrmachtu 19. 3. 1939.
Article
7
In: Signál. -- ISSN 0037-492X. -- Roč. 22, 1986, č. 37, 9. 9., s. 24
Annotation: K 85. výročí narození 14. 9.
Article
8
In: Hlas revoluce. -- ISSN 0231-8164. -- Roč. 40, 1986, č. 37, 13. 9., s. 6
Annotation: K 80. výročí narození 14. 9.
Article
9
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 23, 1991, č. 37, 11. 9., s. 10
Annotation: Medailón novináře, reportéra a spisovatele.
Article
10
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 48, 1992, č. 10, 14. 1., s. 8
Annotation: Mj. o jeho činnosti v rozhlase a literární tvorbě.
Article
11
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 177, 31. 7., s. 1-2
Annotation: Fejeton o přednášce Franty Kocourka v Čáslavi v dubnu 1941.
Article
12
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 125, 30. 5., s. 3
Annotation: Článek o večeru v Ústřendí knihovně k připomenutí osobnosti rozhlasového reportéra a spisovatele Franty Kocourka.
Article
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 12, 2002, č. 172, 26. 7., s. 9
Annotation: Medailon.
Article
14
15
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 32, 1976, č. 217, 11. 9., s. 11
Annotation: Vzpomínka k 75. výročí narození 14. 9.
Article
16
In: Hlas revoluce. -- ISSN 0231-8164. -- Roč. 17, 1964, č. 10, 21. 5., s. 10
Annotation: K 25. výročí úmrtí 13. 5.
Article
17
In: Signál. -- ISSN 0037-492X. -- R. 1966, č. 2, 13. 1., s. 5
Annotation: Vzpomínka.
Article
18
In: Groš. -- R. 1937, č. 30, 27. 7., s. 3
Annotation: Rozloučení se čtenáři Groše, který končí; časopis vycházel půldruhého roku, Kocourek Franta byl po třičtvrtě roku jeho vydavatelem a až...
Article
19
In: Svět rozhlasu. -- ISSN 1213-3817. -- R. 2004, č. 11, s. 53
Annotation: Medailon.
Article
20
In: Rozhlasová práce. -- ISSN 0035-9335. -- R. 1964, č. 4, duben, s. 62-64
Annotation: Vzpomínky na rozhlasovou činnost F. K. v letech 1938-1939.
Article