By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 5, listopad, s. 698-700
Annotation: Referát o devátém ročníku Studentské literárněvědné konference; ceny v jednotlivých kategoriích získali níže zmínění.
Article
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 7, 6. 4., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
4
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 2, květen, s. 335-338
Česká literatura v síti [online]. -- 1. 6. 2015
Annotation: Referát o mezinárodním kolokviu "Fikce Jaroslava Haška" (8. 1. 2015, Brno).
Article
5
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 9, 2017, č. 1, s. 153-156
Annotation: Recenze.
Article