By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Akord. -- Roč. 6, 1933, s. 82-83
Annotation: Na podzim minulého roku vyšla v Akordu má studie o "Náboženství v díle Jana Kollára", ke které byl přidán doslov, diktovaný zkušeností, že...
Article
2
In: Národní listy. -- Roč. 52, 1912, č. 155, 7. 6., s. 1-2
Annotation: O vztahu: Kollár Jan k přírodě. Podle jeho děl "Paměti z mladších let života" a "Denník".
Article
3
In: Národní listy. -- Roč. 47, 1907, č. 95, 7. 4., s. 1
Annotation: Poznámka k novému vydání Cestopisu od: Kollár Jan.
Article
4
In: Národní listy. -- Roč. 47, 1907, č. 332, 1. 12., s. 1
Annotation: O pobytu: Kollár Jan v Jeně.
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 1, 1954, č. 4, s. 458-463
Annotation: Bibliografie.
Article
6
In: Das Vaterland. -- Roč. 1, 1853, č. 11, 13. 1., s. 1
Annotation: O úmrtí učenců, umělců a básníků v roce 1852, mimo jiné o úmrtí: Kollár Ján.
Article
7
online
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 96, 24. 4., s. 8
Lidovky.cz [online]. -- 1. 5. 2013
Annotation: Sloupek o J. Kollárovi a jeho lásce k Míně.
Article
8
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 35, 1993, č. 44, 29. 10., s. 47-50
Annotation: Biografická stať.
Article
9
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 38, 1982, č. 19, 23. 1., s. 5
Annotation: K 130. výročí úmrtí 24. 1.
Article
10
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 38, 1982, č. 19, 23. 1., s. 11
Annotation: K 130. výročí úmrtí 24. 1.
Article
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 18, 5. 5., příl. Kmen, č. 18, s. 2
Annotation: Referát o literárněhudebním pořadu o J. K. nazvaném Plameny ducha, pořádaném v pražském Klubu slovenské kultury.
Article
12
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1987, č. 3, 14. 1., s. 3
Annotation: O poezii J. K.
Article
13
In: Box. -- ISSN 1210-4302. -- R. 1993, č. 3, s. 142-143
Annotation: Obsáhlá odpověď na anketní otázku Jaká je vaše nejmilejší báseň (ať už v naší či světové poesii) - a proč; s komentovanými ukázkami.
Article
14
In: Hlasy od Lužnice. -- Roč. 6, 1890, č. 16, 1. 8., s. 4
Annotation: Zeť básníka: Kollár Jan - dr. Schellenberg, věnoval muzeu království českého celou básníkovu pozůstalost; ve zprávě je podrobně zaznamenána.
Article
15
In: Národní listy. -- Roč. 44, 1904, č. 126, 6. 5., s. 2
Annotation: 14. 5. 1904 byla dohodnuta exhumace pozůstatků: Kollár Jan ve Vídni; 15. 5. byly odvezeny do Prahy a 16. 5. pohřbeny na Vyšehradském hřbitově....
Article
16
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 176, 4. 8., s. 5
Annotation: Úvaha o užitečnosti češtiny a o její překvapivé znalosti v cizině. S citací z básně Jána Kollára.
Article
17
In: Slavische Centralblätter. -- Roč. 2, 1849, č. 42, 11. 2., s. 170-171
Annotation: Mimo jiné o tom, že Kollár Jan v dopise svému příteli ve Vídni stěžuje si na Maďary, kteří ho obtěžují a co krok střeží a vyslovuje touhu...
Article
18
In: Domácí hospodyně. -- Roč. 6, 1889, č. 16/17, 1. 9., s. 258-260
Annotation: Náladové líčení přírodních krás, intenzívní zvláště v prázdninovém období, a poznámky k znešvařování historických památek různými...
Article
19
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 2, 1952, č. 4, 27. 1., s. 7
Annotation: Připomenutí 100. výročí úmrtí J. Kollára. Připojeny dvě jeho básně.
Article
20
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 40, 1954, č. 3, březen, s. 97
Annotation: Zpráva o vydání Kollárova díla.
Article