By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 11, 2012, č. 39, 27. 9., s. 34
Annotation: Poznámka o knize S. Komárka, která otvírá tzv. černou edici Komárkových spisů vycházejících v nakladatelství Academia.
Article
2
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 25. 7. 2019
Annotation: Ukázka z knihy "Města a městečka" uvozena krátkým komentářem.
Article
3
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 36, 1996, č. 32, 28. 8., s. 8
Annotation: Rozhovor.
Article
4
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 3, 1994, č. 72, 26. 3., Příloha, s. 7
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka; u ukázek básní.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 11, 30. 5., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Labyrint revue. -- ISSN 1210-6887. -- R. 2005, č. 17/18, s. 161
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u ukázky z románu Mandaríni (s. 159-161), který vydá v r. 2007 Host.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 6, 23. 3., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 9, 5. 5., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor; na s. 16 otištěny ukázky jeho básní.
Article
9
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 16, 2005, č. 19, 12. 5., s. 20-26
Annotation: Rozhovor.
Article
10
In: Labyrint revue. -- ISSN 1210-6887. -- R. 2008, č. 23/24, s. 7
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u úvodníku S. Komárka Archeologie (s. 6-7).
Article
11
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2009, č. 38/39, s. 131
Annotation: Biografická poznámka u eseje Duše Orientu (s. 130-136) z knihy Zápisky z Orientu.
Article
12
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 45, 2015, č. 5, 15. 10., s. 98
Annotation: Recenzní glosa.
Article
13
14
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 20, 2004, č. 9, 12. 11., s. 47-48
Annotation: Recenze.
Article
15
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 22, 2012, č. 106, 10. 5., příl. Salon, č. 770, s. 5
Salon. -- 16. 5. 2012
Annotation: Rozhovor.
Article
16
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 23, 2007, č. 9, 9. 11., s. 38-40
Annotation: Medailon S. Komárka.
Article
17
18
In: Neon. -- ISSN 1212-8392. -- Roč. 1, 2000, č. 2, únor, s. 18-22
Annotation: Rozhovor.
Article
19
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 9, 1999, č. 110, 13. 5., příl. Salon, č. 116, s. 1-2
Annotation: Rozhovor s docentem Přírodovědecké fakulty KU, esejistou a básníkem; připojena jeho báseň Fruta Mochov.
Article
20
In: Národní politika (Mnichov). -- Roč. 20, 1988, č. 2 (222), únor, s. 7
Annotation: Recenze.
Article