By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 13, 28. 3., s. 1
Annotation: Článek k třístému výročí souborného vydání Komenského díla v Amsterodamu.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 26, 27. 6., s. 2
Annotation: Zpráva o výstavě ve Valdštejnském paláci v Praze k 300. výročí vydání spisu Opera didactica omnia.
Article
3
In: Theologická revue. -- ISSN 1211-7617. -- R. 1993, č. 5, s. 68-74
Annotation: Stať pojednává o třech anonymních dílech, které byly nalezeny ve Finsponských sbírkách a identifikovány jako práce J. A. Komenského (De rerum...
Article
4
In: Československý loutkář. -- ISSN 0323-1178. -- Roč. [42], 1992, č. 7, červenec, s. 163
Annotation: Polemika s článkem o J. A. Komenském (Československý loutkář č. 3); týká se jeho hry Diogenés.
Article
7
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 13, 1983, č. 25, s. 45-47
Annotation: K otištění dosud neznámého polemického traktátu J. A. K. De controversia circa ritum acceptionis in Sacra coena Panis et Calicis prioris et posterioris...
Article
9
10
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 21, 1991, č. 45, s. 99-100
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Cross Currents. -- ISSN 0748-0164. -- Roč. [2], 1983, s. 207-210
Annotation: Studie.
Article
13
In: Věda a život. -- Roč. 8, 1942, s. 44
Annotation: Referát o knize: Komenský J. A. "Labyrint světa a ráj srdce". Vydal Šolc a Šimáček v Praze 1940. Stran 170.
Article
14
In: Věda a život. -- Roč. 8, 1942, s. 254
Annotation: K jubileu slavného exulanta: Komenský J. A.
Article
15
In: Národní listy. -- Roč. 50, 1910, č. 86, 27. 3., s. 18
Annotation: K zahájení vydávání Veškerých spisů: Komenský Jan Amos moravským učitelstvem.
Article
16
In: Národní listy. -- Roč. 52, 1912, č. 234, 25. 8., s. 5
Annotation: Článek o: Komenský Jan Amos u příležitosti vydání jeho spisů.
Article
17
In: Lidové noviny. -- Roč. 31, 1923, č. 549, 2. 11.
Annotation: O snahách o vydání veškerých spisů: Komenský Jan Amos.
Article
18
In: Lidové noviny. -- Roč. 31, 1923, č. 527, 15. 11.
Annotation: Příspěvek k bádání o: Komenský Jan Amos.
Article
19
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 6, 1956, č. 14, 5. 4., s. 11
Annotation: Medailon.
Article
20
In: Národní listy. -- Roč. 44, 1904, č. 87, 27. 3., příloha, s. 13
Annotation: Životopis: Komenský Jan Amos; s přehledem jeho prací a pojednáním o jeho významu.
Article