By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 161, 13. 7., s. 1
Annotation: Báseň.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 7, 1958, č. 48, 29. 11., s. 1
Annotation: Politicko výchovný úvodník a podobně zaměřený článek šéfredaktora.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 5, 1956, č. 21, 12. 5., s. 2
Annotation: Oslavný článek k jubileu KSČ.
Article
4
In: Dnešek. -- ISSN 2336-8489. -- Roč. 1, 1946, č. 4, 18. 4., s. 49-50
Annotation: Úvaha o soudobé politice, která je nemožná bez KSČ.
Article
5
In: Generace. -- ISSN 2336-3487. -- Roč. 1, 1946, č. 7/8, červenec, s. 37-38
Annotation: Komentář k soudobé vyhrocené situaci debat o marxismu.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 122, 25. 5., s. 3
Annotation: Báseň; s podtitulem "k IX. sjezdu KSČ".
Article
7
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 26, 1946, č. 72, 26. 3., s. 3
Annotation: Úryvek.
Article
8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 5, s. 643-648
Annotation: Esejistická rekapitulace přínosu třicetileté existence Komunistické strany Československa literatuře; význam periodik jako Rudé právo a Tvorba;...
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 21, 2011, č. 224, 23. 9., s. 9
Annotation: S mezititulky Nejdříve Šaldova, potom Fučíkova Tvorba, Za všechno může sazeč Malina, První číslo vyšlo 23. října 1933, Tu práci dělali...
Article
10
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 42, 1962, č. 223, 14. 8., mim. příl., s. 1-[16]
Annotation: Dokument ÚV KSČ; o úloze literatury na s. 14.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 38, 17. 9., s. 3
Annotation: Vzpomínka k jubileu Rudého práva.
Article
12
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 14, 1958, č. 146, 20. 6., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
13
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 122, 25. 5., s. 1
Annotation: Úvodník o právě zahajovaném IX. sjezdu KSČ.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 38, 17. 9., s. 1
Annotation: K 40. výročí vydání 1. čísla Rudého práva 21. 9. - K téže události též i další materiály (i výtvarné) čísla, včetně pozdravného...
Article
15
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 96, 24. 4., s. 2
Annotation: Zpráva o závazcích československých spisovatelů učiněných u příležitosti IX. sjezdu KSČ.
Article
16
In: Nový Polygon. -- ISSN 1801-7614. -- R. 2011, č. 2, duben, s. 39-45
Annotation: Kapitola z autorovy knihy Svoboda potřebuje reklamu; datováno RFE (květen 1983).
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 10, 1961, č. 19, 13. 5., s. 4
Annotation: KSČ a literatura.
Article
18
In: Dějepis a zeměpis ve škole. -- ISSN 0415-181X. -- Roč. 3, 1960/1961, č. 8, duben 1961, s. 232-233
Annotation: Přehled děl vztahujících se k založení KSČ (1920-21).
Article
19
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 26, 1961, č. 18, 4. 5., s. 417
Annotation: Recenze sborníku k 40. výročí založení KSČ.
Article
20
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 13, 1961, č. 2, únor, s. I-IV
Annotation: Bibliografie s částmi: Revoluční události po první světové válce, O boji komunistické strany za národní a státní svobodu, Dílo socialistického...
Article