By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 6, červen, s. 94
Annotation: Báseň.
Article
3
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 12, 19. 3., s. 298
Annotation: Báseň.
Article
4
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 24, 1959, č. 14, 2. 4., s. 314
Annotation: Báseň.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 39, 26. 9., s. 5
Annotation: Báseň. S přípiskem "Karlu Konrádovi".
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [2], 1958, č. 26, 26. 6., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 39, 1959, č. 86, 28. 3., s. 4
Annotation: Článek k 60. narozeninám Karla Konráda.
Article
8
In: Umělec. -- Roč. 1, 1945, č. 5, 28. 9., s. 71
Annotation: Recenze na sbírku K. Konráda.
Article
9
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 127, 21. 10., s. 3
Annotation: O knize aforismů.
Article
10
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 62, 1981, č. 293, 11. 12., s. 5
Annotation: Medailón.
Article
11
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 37, 1981, č. 292, 10. 12., s. 5
Annotation: K 10. výročí úmrtí 11. 12.
Article
12
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 67, 1986, č. 292, 11. 12., s. 5
Annotation: K 15. výročí úmrtí 11. 12.
Article
13
In: Průboj. -- ISSN 1804-5782. -- Roč. 41, 1989, č. 71, 24. 3., s. 5
Annotation: Medailón k 28. 3.; s připojeným výčtem jubilejních akcí.
Article
14
In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 39, 1989, č. 13, 23. 3., s. 12
Annotation: K 90. výročí narození 28. 3.; s výběrem citátů K. Konráda o poezii.
Article
15
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 21, 1989, č. 11, 15. 3., s. 10
Annotation: K 90. výročí narození 28. 3.
Article
16
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 18, 1989, č. 3, březen, s. 90-92
Annotation: K 28. 3.
Article
18
In: Hlas revoluce. -- ISSN 0231-8164. -- Roč. 43, 1989, č. 12, 25. 3., s. 6
Annotation: K 90. výročí narození 28. 3.
Article
19
20
In: Československý přehled (New York). -- Roč. 2, 1955, č. 5, květen, s. 20-21
Annotation: Kritika jeho cestopisné reportáže (Nový život, č. 3). - Vysíláno rozhlasem Svobodná Evropa.
Article