By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 4, 1993, č. 40, 11. 10., příl. Pecka, č. 40, s. 4
Annotation: Medailón (15. 10. 1908 - 25. 9. 1941).
Article
2
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 62, 1981, č. 226, 24. 9., s. 5
Annotation: Medailón k 40. výročí úmrtí K. K.
Article
3
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 64, 1983, č. 243, 14. 10., s. 5
Annotation: Glosa k 95. výročí narození K. K.
Article
4
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 69, 1988, č. 246, 18. 10., s. 5
Annotation: Medailón k 80. narozeninám.
Article
5
6
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1987, č. 3, 21. 1., příl. Kmen, s. 15-16
Annotation: Heslo.
Article
7
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1983, č. 18, 4. 5., s. 15-16
Annotation: Heslo.
Article
8
In: Tribuna. -- ISSN 0139-5165. -- Roč. 15, 1983, č. 41, 12. 10., s. 8
Annotation: K 75. výročí narození 15. 10.; v seriálu Významné osobnosti revolučního hnutí.
Article
9
In: Hlas revoluce. -- ISSN 0231-8164. -- Roč. 37, 1983, č. 41, 15. 10., s. 6
Annotation: K 75. výročí narození 15. 10.
Article
10
11
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 103, 1988, č. 243, 14. 10., Příloha, s. 5
Article
12
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 98, 1983, č. 250, 22. 10., příl. Čtení na konec týdne, č. 42, s. 5
Annotation: V seriálu Medailóny, jejichž barvy nevyblednou; k 15. 10.
Article
13
In: Novinář. -- ISSN 0029-5167. -- Roč. 35, 1983, č. 10, říjen, s. 20
Annotation: Medailón k 75. výročí narození 15. 10.; především o novinářské činnosti K. K.
Article
14
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 101, 1986, č. 233, 3. 10., Příloha, s. 1
Annotation: K 45. výročí úmrtí 25. 9.
Article
15
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 37, 1981, č. 227, 25. 9., s. 5
Annotation: Medailón k 40. výročí úmrtí 25. 9.
Article
16
17
In: Naše pravda. -- ISSN 1210-4876. -- Roč. 7, 1996, č. 38, 26. 9.-2. 10., s. 5
Annotation: Medailon k 25. 9.
Article
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 6, 1996, č. 69, 21. 3., s. 9
Annotation: K sejmutí pamětní desky na jeho rodném domě v Blahoslavově ulici.
Article
19
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 10, 1960, č. 37, 15. 9., s. 17
Annotation: Vzpomínka na práci v komunistické studentské frakci při KSČ (Kostufra) na rozhraní let 1929-1930.
Article
20
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. [25], 1945, č. 118, 25. 9., s. 2
Annotation: Vzpomínkový článek o K. Konrádovi.
Article