By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 6, 2010, č. 3, 3. 2., s. 40
Annotation: Glosa k článku R. Kopáče (Dobrá adresa, leden 2010) o editorské praxi v literárních časopisech.
Article
2
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 2, 22. 1., s. 2
Annotation: Dvě recenze.
Article
3
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 8, 2004, č. 28, s. 44
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 5, s. 12
Annotation: Odpověď na otázku týkající se smyslu časopiseckých polemik.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 13, 2002, č. 39, 23. 9., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 16, 3. 10., s. 2-3
Annotation: Tři recenze.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 11, 2000, č. 24, 7. 6., s. 14
Annotation: Poznámka k otištěným básním, mj. od R. Kopáče Tak vida, kamaráde, ty tady škytáš...
Article
8
In: Trafalgar. -- R. 1999, č. 7
Annotation: Biografická poznámka; k otištěným básním.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 164, 17. 7., s. 6
Annotation: Glosa k postřehům R. Kopáče týkajícím se romské literatury, které autor publikoval v knize Na okraj.
Article
10
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 7, 2011, č. 8, 13. 4., s. 40
Annotation: Glosa poukazující na "střet zájmů", jenž vzniká tím, že zástupce Odboru umění a knihoven Ministerstva kultury ČR R. Kopáč je též činný...
Article
11
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 10, 2009, č. 1, s. 32-35
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o R. Kopáčovi.
Article
12
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 11, 2007, č. 40, 18. 6., s. 34-36
Annotation: Rozhovor.
Article
13
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 7, 1997/1998, č. 7, 25. 5. 1998, Literární a výtvarná příloha, s. 3
Annotation: Biografická poznámka u ukázek z tvorby R. K. na s. 3.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 11, 2. 6., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Literární novinky. -- ISSN 1804-7300. -- Roč. 2, 2005, č. 1 (17), 21. 11., s. 5
Annotation: Recenze publikace obsahující životopisy 55 současných autorů.
Article
17
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 5, 2004, č. 9, září, s. 22-23
Annotation: Série glos a citací z periodik, autor se pozastavuje nad některými výroky R. Kopáče.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 19, 13. 11., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 297, 20. 12., s. 14
Annotation: Recenze v souboru recenzí Ke studiu.
Article
20
online
Webarchiv
In: Deník Referendum [online]. -- ISSN 2533-5987. -- 8. 3. 2010
Annotation: Recenze aktuálního - jubilejního - čísla časopisu Tvar, v článku shrnuty stručně dějiny časopisu, který vychází již dvacet let (od r. 1990)....
Article