By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 10, 3. 3., s. 3
Annotation: Nekrolog.
Article
2
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 3, 1993, č. 291, 15. 12., s. 7
Annotation: Poznámka ke křtu knihy K. K. Století Markéty Samsové v pražském Divadle Labyrint.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 9, 3. 3., s. 6
Annotation: Polemika s recenzí (LtN, č. 5).
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 51/52, 24. 12. 1992/6. 1. 1993, s. 4
Annotation: Polemika s jeho článkem Antiduch na Karlově mostě (LtN, 5. 11.) - Odpověď K. K. Obrana Karlova mostu v témže čísle na s. 5.
Article
5
In: Tvář. -- Roč. 2, 1965, č. 9, listopad, s. 1-4
Annotation: K pojetí umění v knize K. Kosíka.
Article
6
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 42, 2007, č. 4, s. 70-72
Annotation: Esej, rozvíjející úvahy K. Kosíka.
Article
7
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 27, 2016, č. 6, červen, s. 15
Annotation: Vzpomínka na K. Kosíka.
Article
8
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 7, 1997, č. 112, 15. 5., příl. Salon, č. 15, s. 1 a 3
Annotation: Rozhovor.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 36, 3. 9., s. 2
Annotation: Polemika s esejem K. K. O smíchu (Listy, 1992, č. 3).
Article
10
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 14, 2003, č. 10, 3.-9. 3., s. 22
Annotation: Nekrolog.
Article
11
12
In: Filosofický časopis. -- ISSN 0015-1831. -- Roč. 53, 2005, č. 4, srpen, s. 641-643
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Literární novinky. -- ISSN 1804-7300. -- Roč. 1, 2003, č. 4, 24. 3., s. 4
Annotation: Nekrolog.
Article
14
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 25, 23. 6., s. 1
Annotation: Biografická poznámka k otištěnému výběru z myšlenek K. Kosíka Běda národu, jehož elity ztrácejí smysl pro slušnost (s. 1 a 3).
Article
15
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 12, 2002, č. 140, 17. 6., s. 17
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 6, 1997, č. 26, 26. 6.-3. 7., s. 4
Annotation: Medailon k 71. narozeninám 26.6.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 46, 24. 2., s. 8
Annotation: Zpráva o úmrtí ve věku nedožitých 77 let.
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 14, 2003, č. 46, 24. 2., s. B4
Annotation: Nekrolog.
Article
19
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 14, 2003, č. 51, 1. 3., s. B6
Annotation: Nekrolog.
Article
20
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 10, 2003, č. 10, 3. 3., s. 77
Annotation: Nekrolog.
Article