By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 3, 1992, č. 18, 7.-13. 5., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Černé ovce ; Pytláci. -- S. 443-445
Annotation: Doslov.
Book Chapter
3
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 17, 2003, č. 1, jaro, s. 23-24
Annotation: Referát z akce.
Article
4
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 49, 1993, č. 229, 2. 10., příl. P'93 č. 39, s. 7
Annotation: Rozhovor; mj. o jeho knize Balada o panence, připravené k vydání.
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 3, 1993, č. 280, 1. 12., s. 1
Annotation: O jeho rozepsaném románu Kupte si své štěstí.
Article
6
In: Špígl. -- ISSN 0862-8327. -- Roč. 4, 1993, č. 282, 4. 12., s. 3
Annotation: Rozhovor; mj. o své knize Balada o panence; další rozhovor s J. K. týkající se téhož otištěn ve Špíglu, č. 285, s. 4, 8. 12. pod názvem Eropolitika...
Article
7
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 2, 1992, č. 156, 4. 7., s. 1, 3
Annotation: Rozhovor.
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 3, 1992, č. 155, 3. 7., s. 5
Annotation: Medailón k jubileu 3. 7.
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 2, 1992, č. 203, 29. 8., příl. Sobotní Haló, č. 35, s. 1
Article
10
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 48, 1992, č. 153, 1. 7., s. 5
Annotation: Medailón.
Article
11
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 4, 1990, č. 1, jaro, s. 25-26
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 3, 1990, č. 10, 7. 2., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 26, 1990, č. 1, leden/únor, s. 3
Annotation: O svém vztahu k přírodě.
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 48, 3. 12., příl. Kmen, č. 48, s. 3
Annotation: Rozbor dosavadního díla.
Article
15
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1985, č. 19, 6. 5., s. 15-16
Annotation: Jedno z hesel.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 61, 1981, č. 62, 14. 3., s. 5
Annotation: Rozhovor o jeho literárních začátcích a další románové tvorbě.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 65, 1984, č. 244, 15. 10., s. 5
Annotation: Příspěvek v cyklu O co mi jde; k diskusi o společenském románu.
Article
18
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 100, 1985, č. 303, 24. 12., s. 4
Annotation: Rozhovor.
Article
19
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 43, 29. 10., příl. Kmen, č. 43, s. 4
Annotation: Rozhovor.
Article
20
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 6, červen, s. 102-109
Annotation: Satira s odrazem vlastních zkušeností s besedami i kritikou.
Article