By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Kratochvil, Antonín...
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 47, 1991, č. 179, 3. 8., s. 4
Annotation: Medailón.
Article
2
...Kratochvil, Antonín...
In: Obratník. -- Roč. 1, 1994/1995, č. 9/10, 30. 4. 1995, s. 31
Annotation: Medailon.
Article
3
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 13, 1975/1976, č. 52, [září 1976], s. 739-740
Annotation: Recenze; též o 2. díle sborníku.
Article
4
In: Svědectví (New York-Paříž). -- ISSN 0586-0350. -- Roč. 16, 1980/1981, č. 61, [červen 1980], s. 120-122
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 3, 1994, č. 207, 3. 9., příl. Telegraf na neděli, s. 4
Annotation: Medailón; k 31. 8.
Article
6
In: Scriptum. -- Sv. 13, 1994, září/říjen, s. 83-84
Annotation: Medailón.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 46, 18. 11., s. 2
Annotation: Poděkování autorovi, spolužákovi z Brna, za věnování jeho knihy.
Article
8
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 14, 1992, č. 3, s. 61-62
Annotation: Odsudek knihy v rubrice Co četli.
Article
9
In: Národní politika. -- Roč. 23, 1991, č. 9 (265), září, s. 7
Annotation: O ohlase v domácím tisku; též o ohlase básnické antologie Via Dolorosa, Brno, Petrov 1991.
Article
10
11
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1990, č. 49, 5. 12., příloha "nk", s. 3
Annotation: Recenze (A. K. se narodil 31. 8. 1924 v Brně).
Article
12
In: Národní politika. -- Roč. 22, 1990, č. 5 (249), květen, příl. Zvon, s. 1
Annotation: O jeho dojmech z Plzně, Dobříše a Prahy. Podle rozhlasové relace Hlasu Ameriky.
Article
13
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 16, 1990/1991, č. 6, únor 1991, s. 45-49
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 47, 1991, č. 74, 28. 3., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 1 (106), 1991, č. 42, 19. 2., s. 7
Annotation: Medailón literárního historika.
Article
16
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 47, 1991, č. 202, 30. 8., s. 4
Annotation: Referát o besedě s A. K. v Brně.
Article
17
In: Brněnský večerník. -- Roč. 22, 1991, č. 160, 20. 8., s. 6
Annotation: Poznámka a informace o setkání A. K. se čtenáři 19. 8. 1991 v Praze.
Article
18
In: Kam v Brně za kulturou. -- ISSN 1211-5304. -- Roč. 35, 1991, říjen, s. 13
Annotation: Přehled děl.
Article
19
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 17, 1991/1992, č. 2, [říjen 1991], s. 51-54
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Universitas. -- ISSN 1211-3387. -- Roč. 23, 1990, č. 5, listopad, s. 49-51
Annotation: Rozhovor; s připojenou informací o A. K.
Article