By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Dům hluchého. -- S. 15-22
Annotation: Autorova předmluva k románu; s bio-bibliografickými poznámkami o překladatelce (s. [827]) a o autorovi (zadní předsádka).
Book Chapter
3
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 1, 28. 6., s. 172
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 2, s. 139-156
Annotation: Studie o způsobu a kontrastu v prezentaci městského a přírodního prostředí v literární tvorbě M. Kopcsaya, M. Kompaníkové a P. Krištúfka.
Article
5
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 19, 2019, č. 1, s. 90-107
Annotation: Studie se zabývá českým a anglickým překladem románu "Dům hluchého" slovenského spisovatele P. Krištúfka. Autorka se soustředuje na překladatelské...
Article
6
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 14, 2018, č. 21, 10. 10., s. 5
Annotation: Esej.
Article
7
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 21, 2021, č. 1, s. 47-66
Annotation: Studie o specifikách procesu překladu literárních textů zaměřených na prezentaci dějin, kultury a identity jednoho národa (nationally oriented)...
Article
8
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 63, 2019, č. 222, 15.-17. 11., s. 22-23
Annotation: Soubor anotací českých a slovenských, filmových a literárních děl, které reflektují 30 let od Sametové revoluce.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 62, 2015, č. 2, s. 158-160
Annotation: Referát o mezinárodní konferenci "Odraz I. a II. svetovej vojny v slovenskej literatúre", kterou organizoval Klub nezávislých spisovateľov.
Article