By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 7, 2008, č. 41, 9. 10., s. 62-63
Annotation: Rozhovor; J. Ch. získala letos Cenu Nadace Vize 97.
Article
2
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 18, 2007, č. 3, s. 4-10
Annotation: Esej odvolávající se na eseje J. Kristevy Stabat Mater a Revoluce v básnické řeči.
Article
3
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. [1], 2009, č. 1, s. 194-199
Annotation: Portrét J. Kristevy.
Article
4
online
Webarchiv
In: Revolver Revue [samizdat]. -- Č. 9, 1988, únor, s. [304]-[306]
Annotation: Medailon věnovaný tvorbě F. Célina.
Article
5
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 21. 5. 2009
Annotation: Studie se zabývá výkladem a genezí pojmu intertextualita v pojetích M. Bachtina a J. Kristevy.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 21, 2008, č. 235, 6. 10., s. 18
Annotation: Biografická poznámka u snímku J. K. a V. Havla při udělení ceny (celkově 10.) 5. 10.
Article
7
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 10, 2006, č. 2, s. 90-98
Annotation: Studie aplikující sémiotické postupy J. Kristevy a P. Ricoeura na vybraná díla soudobé české prózy.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 19, 1972, č. 2, s. 197-199
Annotation: Recenze.
Article
9
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 21, 2005, č. 8, 6. 10., s. 60-61
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 1, s. 20-26
Annotation: Esej k teorii a výzkumu intermediality, mj. k uměleckým adaptacím.
Article
11
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 19, 2008, č. 46, 10.-17. 11., s. 54-57
Annotation: Rozhovor u příležitosti převzetí ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97; s biografickou poznámkou (s. 56).
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 62, 2014, č. 1, březen, s. 46-64
Annotation: Předkládaná studie se zabývá básnickými diskurzy J. Ortena a K. Bednáře okolo přelomu 30. a 40. let 20. století, kdy se skupina mladých literátů,...
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 13, 30. 6., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
14
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 240, 11. 10., s. D7
Annotation: Portrét Julie Kristevy sepsaný u příležitosti její návštěvy ČR, kde ji byla udělena cena Vize 97.
Article
16
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 21, 2008, č. 234, 4. 10., příl. Orientace, s. 21
Annotation: Medailon spisovatelky a literární vědkyně u příležitosti jejího ocenění.
Article
17
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2005, č. 51, 14. 3., s. 10
iHned.cz [online]. -- 14. 3. 2005
Annotation: Recenze.
Article
18
In: OS - Fórum občianskej spoločnosti. -- Roč. 9, 2005, č. 1/2, s. 159-160
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 40, 2005, s. 67-75
Annotation: Esej, soustředěná (mimo jiné v inspiraci myšlením M. Foucaulta) k literárnímu motivu neuskutečnitelného milostného páru.
Article
20
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 16, 2006, č. 34, s. 7-14
Annotation: Úvaha o možnostech a limitech rozumění textům pomocí odkazů k různým typům "kontextů". Text vznikl v rámci grantu MSM 6007665803 (Dějiny novější...
Article