By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Krkonoše. -- ISSN 0323-0694. -- Roč. 34, 2001, č. 4, s. 23
Annotation: Článek o časopisu v seriálu Naši předchůdci; časopis vycházel v letech 1937-1941.
Article
2
Published Vrchlabí : Správa Krkonošského národního parku, 1968-2002.
...Krkonoše. Jizerské hory...
Journal
3
online
Webarchiv
In: Informace o Chartě 77 [samizdat]. -- Roč. 11, 1988, č. 8, duben, s. 9-11
Annotation: Zpráva o výzvě na záchranu Krkonoš, kterou podnítilo oznámení o nové stavbě lanovky z Pece pod Sněžkou na vrchol Sněžky. Zprávu doplňuje...
Article
4
In: Krkonoše. -- ISSN 0323-0694. -- Roč. 34, 2001, č. 7, s. 9
Annotation: O rejstříku časopisu na internetu; www.krnap.cz/krnap/aktivity/oi/krkonose/clanky.php3.
Article
5
In: Krkonoše. -- ISSN 0323-0694. -- Roč. 30, 1997, č. 7, s. 4-5
Annotation: Článek redaktorky k třiceti letům existence periodika, připojena vyznání ostatních členů redakce (s. 6-7).
Article
6
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 58, 1969, č. 118, 22. 5., s. 5
Annotation: Recenze z hlediska literárněvědného.
Article
7
In: Krkonoše. -- ISSN 1214-9381. -- Roč. 50, 2017, č. 4, s. 39
Annotation: Recenze vlastivědného sborníku č. 22/2016. Sborník obsahuje mj. studii V. Kmuníčka "Boje o Weisse".
Article
8
In: Národní osvobození. -- ISSN 1804-9168. -- Roč. 16, 1945, č. 89, 29. 8., s. 2
Annotation: Fejeton.
Article
9
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 76, 30. 3., s. 1-2
Annotation: Úvaha o horách, které se nám vrátily.
Article
10
Published Havlíčkův Brod : | : Východočeské nakladatelství, 1964-.Hradec Králové : Kruh.Trutnov : Muzeum Podkrkonoší.
digitalizovaný dokument
Serial
11
In: Muzejní a vlastivědná práce. -- ISSN 0027-5255. -- Roč. 29, 1991, č. 3, s. 182-184
Annotation: Recenze 8. sv. sborníku též s literárněvědnými příspěvky, mj. o: Šír Josef; Mühlberger Josef - studie: Václavek Ludvík, K dějinám německé...
Article
13
In: Krkonoše. -- ISSN 1214-9381. -- Roč. 39, 2006, č. 5, s. 50
Annotation: Poznámka k otištěné ukázce; v seriálu Jak viděli Krkonoše.
Article
14
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 37, 1981, č. 275, 20. 11., s. 5
Annotation: O vysokomýtské společnosti z třicátých let, jejímž členem byl i O. V.
Article
15
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 59, 1970, č. 153, 1. 7., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
16
In: U nás. -- ISSN 0862-9366. -- Roč. 12, 2002, č. 1, jaro, s. 30
Annotation: Medailon v rubrice Ecce homo; s výběrovým soupisem knih M. Kubátové.
Article
17
In: Pochodeň. -- ISSN 1801-285X. -- Roč. 74, 1985, č. 89, 16. 4., s. 4
Annotation: K 14. 4.
Article
18
Published Vrchlabí : Správa Krkonošského národního parku, 2002-.
...Krkonoše...
oficiální web
Journal
19
In: Krkonoše. -- ISSN 0323-0694. -- Roč. 22, 1989, č. 3, březen, s. 28-29; č. 5, květen; č. 7, červen; č. 9, září; č. 11, listopad, s. 28-29
Annotation: Článek; kapitoly: Doba národního obrození (č. 3); Doba nastupujícího realismu (č. 5), týká se: V. Hálka, A. Staška, I. Oblrachta; Od Raise...
Article
20
In: Krkonoše. -- ISSN 0323-0694. -- Roč. 18, 1985, č. 5, květen, s. 24-25
Annotation: Článek o vztahu M. D. Rettigové ke Krkonoším ve světle její korespondence s J. M. Král, z níž jsou citovány verše.
Article