By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 3, 1994, č. 9, 3. 5., s. 6
Annotation: Nekrolog.
Article
2
In: Český-Böhmen Expres. -- Roč. 4, 1994, č. 4, duben, s. 8; č. 5, květen, s. 8
Annotation: Datováno 23. 2.; na stranách 9 otištěna německá verze rozhovoru.
Article
3
In: Necenzurované noviny. -- ISSN 1212-8864. -- Roč. 4, 1994, č. 20, s. 25
Annotation: O posledních Krylových koncertech v pražské Redutě (Krylologie), průběhu pohřbu 11. 3. a vzpomínkovém večeru v Lucerně 28. 3. (Pravděpodobně...
Article
4
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 31, 1994, č. 3, s. 1
Annotation: Nekrolog.
Article
5
6
In: Tramp. -- ISSN 1212-7698. -- Roč. 11, 1994, č. 4, duben/květen, s. 23
Annotation: Nekrolog - vzpomínka mj. na jeho spolupráci s Trampem v roce 1968.
Article
7
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 4 (109), 1994, č. 85, 12. 4., s. 7
Annotation: Medailón.
Article
8
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 113, 14. 5., s. 3
Annotation: Poznámka o K. K.
Article
9
In: Špígl. -- ISSN 0862-8327. -- Roč. 5, 1994, č. 131, 8. 6., s. 1 a 2
Annotation: Rozhovor přetištěn z česko-německého měsíčníku Expres; pokračuje ve Špíglu č. 132, 133, 146, 148.
Article
10
In: Plzeňský deník. -- ISSN 1210-5139. -- Roč. 3, 1994, č. 195, 20. 8., příl. Listy na víkend, č. 34, s. 1-2
Article
11
12
In: Polygon. -- ISSN 1660-1386. -- Roč. 11, 1994, č. 2, 8. 4., s. 9
Annotation: O pohřbu a smutečním posezení v hospodě U Hynků.
Article
13
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- R. 1994, č. 9/10, září/říjen, s. 21
Annotation: Úryvek z básně a meditace nad hrobem K. K. v Praze.
Article
14
In: Melodie. -- ISSN 0025-8997. -- Roč. 32, 1994, č. 4, [červen], s. 15
Annotation: Rozhovor.
Article
15
In: Špígl. -- ISSN 0862-8327. -- Roč. 5, 1994, č. 293, 17. 12., s. 5
Annotation: Vzpomínka.
Article
16
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 6, 1995, č. 52, 2. 3., příl. Magazín Dnes, 3, č. 9, s. 43-44
Annotation: Rozhovor; též o K. K.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 8, 1995, č. 53, 3. 3., s. 11
Annotation: K 1. výročí úmrtí.
Article
19
In: Necenzurované noviny. -- ISSN 1212-8864. -- Roč. 3, 1993, č. 12, s. 4-5; č. 13, s. 6
Annotation: Rozhovor o dvou částech; v závěru též o jeho literárních plánech.
Article
20
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 3, 1993, č. 197, 26. 8., s. 6
Annotation: Rozhovor.
Article