By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Story. -- ISSN 1211-1848. -- Roč. 1, 1994, č. 8, 4. 8., s. 53
Annotation: Medailón.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 279, 28. 11., s. 16
Annotation: Rozhovor, hlavně o její profesi a o lidovém léčitelství.
Article
4
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 152, 2. 7., s. 7
Annotation: Rozhovor; mj. o její knize Balada o Sněžce, Ivo Železný.
Article
5
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- Roč. 3, 1993, č. 19, 25. 9., s. 9
Annotation: Se vzpomínkovou pasáží autorky.
Article
6
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 4, 1994, č. 12, 14.-20. 3., s. 5
Annotation: Poznámka ke stejnojmenné povídce.
Article
7
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 37, 1993, č. 6, prosinec, s. 281-284
Annotation: Vlastní medailón.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 24, 11. 6., s. 10-11
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 5, 1992, č. 183, 6. 8., příl. Národní 9, č. 32, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
10
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 33, 13. 8., s. 2
Annotation: K sedmdesátinám 8. 8.
Article
11
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1992, č. 31, 26. 8., s. 12
Annotation: Rozhovor.
Article
12
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 48, 1992, č. 202, 28. 8., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
13
14
In: Náchodský zpravodaj. -- R. 1992, červenec/srpen, s. 9
Annotation: K sedmdesátinám 8. 8.
Article
15
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 63, 1982, č. 184, 5. 8., s. 5
Annotation: Medailón.
Article
16
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 68, 1987, č. 182, 6. 8., s. 5
Annotation: Medailón; k 65. narozeninám.
Article
17
In: Nová svoboda. -- Roč. 43, 1987, č. 239, 12. 10., s. 4
Annotation: Konala se v Orlové.
Article
18
In: Kulturní rozvoj. -- ISSN 0862-2019. -- Roč. 1, 1985, č. 14, 17. 7., s. 10
Annotation: Reportáž citující výroky jedné ze studentek novinářství o M. K. a z dopisu, který od M. K. tato studentka dostala.
Article
19
In: Československý svět. -- ISSN 0323-1275. -- Roč. 43, 1988, č. 10, říjen, s. 22
Annotation: Reportáž; s rozhovorem s M. K.
Article
20
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 38, 1982, č. 186, 7. 8., s. 3
Annotation: K 60. narozeninám 8. 8.
Article