By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český časopis filologický. -- Roč. 2, 1943/1944, s. 95-96
Annotation: ...bývají ve filologických časopisech posuzovány jen výjimečně. Jednou takovou výjimkou budiž kniha "jivínských rapsodií" od: Kubín Josef...
Article
2
In: Akord. -- Roč. 10, 1942/1943, s. 40
Annotation: O knize "Hrozná chvíle" od: Kubín J. Š., která vyšla nákladem Družstevní práce v prosinci 1941. "To, co nazývá Kubín rapsodiemi, není nic...
Article
3
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 6, 1950, č. 142, 18. 6., s. [6]
Annotation: Úryvek z knihy, který se týká J. Š. Kubína.
Article
4
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 152, 1. 7., s. 5
Annotation: Recenze knihy. Ilustroval Karel Müller.
Article