By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 23, 27. 1., s. 1-2
Annotation: Úvaha o snaze, aby umění nebylo pouze výsadou malého společenství. Zmíněn Rafael Kubelík.
Article
2
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 21, 25. 1., s. 7
Annotation: Fejeton o Filharmonii a o Rafaelu Kubelíkovi.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 3, 1947/1948, č. 24, 5. 3. 1948, s. 7
Annotation: Referát o abonentním koncertě Přítomnosti v Domě umělců, mj. o skladbě "Dětské balady" R. Kubelíka, jež byla zkomponována na níže zmíněné...
Article
4
Annotation: Kompletní bibliografie E. P. (1286 záznamů), s oddíly: Primární bibliografie (s. 9-134, 684 zázn.); Sekundární bibliografie (s. 135-203, zázn....
Book
5
online
Webarchiv
In: Jednou nohou - Revolver Revue [samizdat]. -- Č. 3/4, 1986, s. [97-104]
Annotation: Dopis psychiatrovi J. Stuchlíkovi, v němž autor rozebírá vlastní tvrobu a přístup k ní (zmíněn nápad vydat Sebrané spisy Cara Ostena). Předchází...
Article
6
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 20, 2004, č. 10, 15. 12., s. 38
Annotation: Medailon fotografa O. Škáchy, mimo jiné autora fotografií řady českých umělců - některé z nich jsou otištěny na stránkách téhož čísla...
Article
7
In: Rendez-vous s Rudolfem Kunderou. -- s. 107-109
Annotation: Doslov k vzpomínkové knize českého malíře R. Kundery, žijícího v jižní Francii, zejména na 30. léta 20. století; s kapitolami: Jsem Kundera...
Book Chapter
8
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 20, 1994/1995, č. 1, září 1994, s. 2-9 - č. 10, červen 1995, s. 506-516
Annotation: Vzpomínková studie na kulturní vysílání Slovo a svět rozhlasové stanice Svobodná Evropa; V č. 1 mezi spolupracovníky uveden mj. : Demetz Peter,...
Article