By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
3
4
In: Zpravodaj Historického klubu. -- ISSN 0862-8513. -- Roč. 11, 2001, č. 2, s. 57-58
Annotation: Medailon.
Article
5
In: Moderní dějiny : sborník k dějinám 19. a 20. století. -- ISSN 1210-6860. -- Roč. 17, 2009, č. 2, s. 179
Annotation: Nekrolog; podepsáno: Redakce a Vědecká rada časopisu Moderní dějiny.
Article
6
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 31, 2009, č. 10, [říjen], s. 7
Annotation: Nekrolog k úmrtí historika.
Article
7
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 1995, č. 14, 11. 7., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 7, 1997, č. 274, 22. 11., příl. Čtení pro volné chvíle, č. 45-Obrys & Kmen, s. 4
Annotation: Aktualizační komentář ke knize.
Article
9
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 9, 2009, č. 3, s. 230-233
Annotation: Nekrolog historika a bohemisty J. Kuklíka.
Article
10
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 26, 2004, č. 4, [15. 6.], s. 58
Annotation: Recenze v rubrice Kniha, o které se hovoří.
Article
11
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 17, 2006, č. 52, 27. 12.-1. 1. 2007, s. 20
Annotation: Recenze několika historických projektů nakladatelství Paseka.
Article
12
In: Národní osvobození. -- ISSN 0862-9250. -- R. 1996, č. 17, 20. 8., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Historický obzor. -- ISSN 1210-6097. -- Roč. 7, 1996, č. 9/10, září/říjen, s. 234-235
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 52, 1996, č. 95, 22. 4., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 3, s. 143-144
Annotation: Nekrolog historika a bohemisty J. Kuklíka; mj. k jeho spolupráci s LŠSS.
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 94, 20. 4., s. 18
Annotation: Komentář k vydání.
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 7, 1996, č. 115, 17. 5., s. 19
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1989, č. 26, 21. 6., s. 6
Annotation: V rubrice Slovo autorů.
Article
19
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 45, 1989, č. 165, 15. 7., Příloha, s. 4
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Přednášky z 53. běhu Letní školy slovanských studií. -- R. 2010, s. 5-6
Annotation: Úvod ke sborníku, připojeno parte J. Kuklíka (s. 7).
Article