By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Kuks (Česko) ge250824 czenas...
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 157, 8. 7., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 27, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 27, 8. 7.
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 54, 1967, č. 3, červen, s. 200
Annotation: Referát o stejnojmenné výstavě pořádané v září a říjnu 1966 v Kuksu.
Article
3
...Kuks (Česko : oblast) ge691143 czenas...
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 3, 21. 3., s. 66-67
Annotation: Básně, které byly psány ve vztahu ke Kuksu; u veršů "Báseň z Kuksu na počátku srpna r. 2000" připsáno Pavlu Řezníčkovi k šedesátinám.
Article
4
...Kuks (Česko) ge250824 czenas...
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 19. 5. 2018
Annotation: Ukázka z románu odehrávajícího se v Praze a Kuksu; v úvodu připojena anotace.
Article
5
by Brožek, Lubomír, 1949-
Published Praha : Novela bohemica, 2020.
...Kuks (Česko) ge250824 czenas...
Annotation: Sbírka sonetů inspirovaných sochařskou alegorií Ctností a Neřestí M. B. Brauna; s úvodním slovem "Kamenná fauna sochaře Brauna" J. Žáčka...
Book
6
by Žáček, Jan, 1932-2008
Published Olomouc : Votobia, 1997.
...Kuks (Česko) ge250824 czenas...
Annotation: Životopisný román o hraběti F. A. Š.; s Autorovou poznámkou k II. vydání Apokryfu o hraběti Šporkovi a Epilogu (s. 5-7, datováno leden 1997;...
Book
7
...Kuks (Česko) ge250824 czenas...
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 14, 2004, č. 199, 26. 8., příl. Salon, č. 382, s. 4
Annotation: Zpráva o akci Bibliotheca výtvarníka A. Libanského - postavení zdi z knih na půdorysu knihovny F. A. Sporcka.
Article
8
Published Kuks : Řád svatého Huberta, 1996.
...Kuks (Česko) ge250824 czenas...
Annotation: Sborníček, jehož součástí je: Krátké vypravování o životě jeho Excelence pana Františka Antonína hraběte ze Sporcků, sepsané jeho pážetem...
Book
9
...Kuks (Česko) ge250824 czenas...
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 40, 17. 2., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 7, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 7, 17. 2.
Annotation: Recenze.
Article
10
...Kuks (Česko) ge250824 czenas...
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 17, 2007, č. 196, 23. 8., příl. Salon, č. 532, s. 2
Annotation: Zpráva o akci výtvarníka A. Libanského.
Article
11
by Žáček, Jan, 1932-2008
Published Praha : Melantrich, 1988.
...Kuks (Česko) ge250824 czenas...
Annotation: Román o F. A. Š.
Book
12
by Preiss, Pavel, 1926-
Published Praha ; Litomyšl : Paseka, 2003.
...Kuks (Česko) ge250824 czenas...
Annotation: Monografie, s Úvodem [k 1. vyd.] (s. 5-9), se Slovem k druhému vydání (s. 11); se soupisem Prameny a bibliografie (s. 553-579), s rejstříkem jmenným...
Book
13
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 24, 2015, č. 16, 29. 9., s. 10
Annotation: Článek o festivalu barokního umění Theatrum Kuks.
Article
14
...Kuks (Česko) ge250824 czenas...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 18, 31. 10., s. 9
Annotation: Referát o představení divadelního spolku Geisslers Hofcomoedianten "Jedem s medem", které předvedli v Praze na konci září.
Article
15
...Kuks (Česko) ge250824 czenas...
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 31, 2021, č. 92, 21. 4., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 8, č. 16, s. 1
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 8, 2021, č. 16, 21. 4.
Annotation: Laudatio na L. Brožka, který byl oceněn Unií českých spisovatelů v roce 2020 za básnickou sbírku "Kuks".
Article
16
by Hrdina, Ignác Antonín, 1953-
Published Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2020.
...Kuks (Česko) czenas ge250824...
Annotation: Sborník článků a dalších textů věnovaných životu F. A. Šporka, hospitálu Kuks a historickému vývoji Dvora Králové nad Labem (mj. s článkem...
Book
17
by Šerých, Jiří, 1934-
Published Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2007.
...Kuks (Česko) ge250824 czenas...
Annotation: Výpravná monografie, s četnými reprodukcemi v textu; s Úvodem (s. 13-18) a s oddíly: Mládí (s. 19-36, s kapitolou: Norimberk); Zrání (s. 37-259,...
Book
18
...Kuks (Česko) ge250824 czenas...
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 7, 4. 4., s. 9
Annotation: Referát o divadelní inscenaci společnosti Geisslers Hofcomoedianten "Tři ženy a zamilovaný lovec" R. Levínského, která je věnovaná malíři...
Article
19
...Kuks (Česko) ge250824 czenas...
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 25, 2015, č. 48, 16. 11., s. 10
Annotation: Článek o regionálních autorech, o kterých se bude hovořit v pořadu "Schůzky s literaturou".
Article
20
...Kuks (Česko) ge250824 czenas...
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 30, 2019, č. 188, 15. 8., s. 13
iDnes.cz [online]. -- 15. 8. 2019
Annotation: Zpráva o divadelní inscenaci "Jedem s medem!", která bude uvedena v rámci festivalu "Theatrum Kuks 2019" (24. 8. 2019).
Article