By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidové noviny. -- Roč. 3, 1895, č. 17, 20. 1., s. 1
Annotation: Referát o obsahu prvního sešitu 17. ročníku, zejména ke stati o románu: Laichter Josef, Za pravdou. Z poezie dominuje báseň: Vrchlický Jaroslav,...
Article
2
In: Politik. -- Roč. 42, 1903, č. 291, 25. 10., s. 9
Annotation: Pod redakcí: Čech Vladimír, vyšel 35. ročník časopisu Květy (kniha LL, 4); z obsahu: ukázky překladů ze španělské poezie od: Vrchlický Jaroslav;...
Article
3
In: Pokrok. -- Roč. 12, 1880, č. 10, 11. 1., s. 4
Annotation: Redaktor: Čech Svatopluk a Heller Servác, roč. 1, 1879. Praha, Vlad. Čech. Obsáhle k významu tohoto listu pro šíření české literatury. Též...
Article
4
In: Pokrok. -- Roč. 13, 1881, č. 4, 5. 1., s. 2-3
Annotation: Redaktoři: Čech Svatopluk a Heller Servác. Vyd. a nakl. : Čech Vladimír. Hodnocení celého díla a zejména jeho 1. ročníku.
Article
5
In: Plzeňské noviny. -- Roč. 2, 1865/1866, č. 17, 29. 11. 1865, s. 3
Annotation: Neruda Jan a Hálek Vítězslav budou opět vydávat místo časopisu Literární listy časopis Květy.
Article
6
In: Květy. -- R. 1865/1866, s. 9-10
Annotation: Přehled vývoje českého časopisectví od založení: Časopis musea přes: Rozmanitosti, Jindy a nyní a Večerní vyražení k: Tylovým Květům....
Article
7
In: Právo lidu. -- Roč. 23, 1914, č. 130, 12. 5., s. 9
Annotation: S výčtem obsahu 1. sešitu nového ročníku a kruhem spolupracovníků.
Article
8
In: Národní obzor. -- Roč. 4, 1910, č. 12, 5. 3., s. 5
Annotation: K zahájení 32. ročníku Květů.
Article
9
In: Časopis Českého muzea. -- Roč. 55, 1881, č. 1, s. 158-160
Annotation: O ročníku 1.-3. Redaktoři Čech Svatopluk a Heller Servác.
Article
10
In: Národní listy. -- Roč. 19, 1879, č. 28, 2. 2., s. 3
Annotation: Článek o časopise K.
Article
11
In: Národní listy. -- Roč. 19, 1879, č. 186, 6. 8., s. 3
Annotation: Referát o srpnovém čísle z r. 1879.
Article
12
In: Národní listy. -- Roč. 20, 1880, č. 1, 1. 1., s. 3
Annotation: O druhém, zdokonaleném ročníku časopisu (redaktoři: Čech Svatopluk a Heller Servác. (Autor článku patrně: Eim Gustav).
Article
13
In: Národní listy. -- Roč. 20, 1880, č. 106, 2. 5., s. 5; č. 238, 3. 10., s. 5
Annotation: O květnovém a říjnovém čísle K. s opětnou chválou včetně redaktorů: Čech Svatopluk a Heller Servác.
Article
14
In: Národní listy. -- Roč. 21, 1881, č. 4, 5. 1., s. 3
Annotation: Zpráva o lednovém čísle 3. ročníku K., který redigují: Čech Svatopluk a Heller Servác.
Article
15
In: Národní listy. -- Roč. 22, 1882, č. 154, 6. 6., Příloha, s. 1
Annotation: Zhodnocení 8. knihy měsíčníku K., které redigují: Čech Svatopluk a Heller Servác.
Article
16
In: Národní listy. -- Roč. 23, 1883, č. 6, 7. 1., Příloha, s. 1
Annotation: Obsah 4. ročníku K.
Article
17
In: Hlídka literární. -- Roč. 3, 1886, č. 4, s. 110-112; č. 5, s. 145-147
Annotation: Referát o 7. ročníku 1885.
Article
18
In: Pokrok. -- Roč. 18, 1886, č. 6, 6. 1., s. 6
Annotation: Obsah ročníku 1885. Vydavatelem časopisu je Čech Vladimír.
Article
19
In: Literární listy. -- Roč. 8, 1886/1887, č. 8, s. 137-139; č. 9, s. 153-155; č. 10, s. 172-173; č. 11, s. 188-189; č. 12, s. 208-210, 16. 4.-16. 6.
Annotation: Podrobný rozbor obsahu 8. ročníku 1886. Mj. zhodnocení příspěvků: Heyduk Adolf, Vrchlický Jaroslav, Krásnohorská Eliška, Čech Svatopluk, Lier...
Article
20
In: Hlídka literární. -- Roč. 5, 1888, č. 3, s. 87-88
Annotation: Referát o 9. ročníku 1887.
Article