By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 15, 1946, č. 34, 21. 8., s. 541
Annotation: Báseň.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 41, 26. 7. 1946, s. 4
Annotation: Satirická báseň.
Article
3
In: Lidové noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 59, 1951, č. 284, 2. 12., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
4
5
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 39, 1959, č. 245, 4. 9., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
6
7
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 43, 9. 8. 1946, s. 4
Annotation: Epigram.
Article
8
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 11, 14. 1., s. 7
Annotation: Nekrolog nad úmrtím V. L. 9. 12. 1993.
Article
9
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 70, 1990, č. 187, 13. 8., s. 4
Annotation: Reportáž z návštěvy u V. L. k jeho 84. narozeninám; s útržky rozhovoru.
Article
10
In: Magazín Dikobrazu. -- R. 1993, č. 6, s. 22
Annotation: Medailon humoristy a satirika; připojeny ukázky jeho veršů.
Article
11
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 2, 4. 1., s. 9
Annotation: Zemř. 9. 12. 1993 v domově důchodců v Rožmitále pod Třemšínem ve věku 87 let.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 2, 4. 1., s. 12
Annotation: O úmrtí 9. 12. 1993 v domově důchodců v Rožmitále pod Třemšínem ve věku 87 let.
Article
13
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 1, 3. 1., s. 10
Annotation: Zpráva o úmrtí 9. 12. 1993 ve věku 87 let v Domově důchodců v Rožmitále pod Třemšínem.
Article
14
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 3, 5. 1., s. 11
Annotation: Zpráva o úmrtí 9. 12. 1993 v Rožmitále pod Třemšínem.
Article
15
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 9, 12. 1., s. 8
Annotation: Nekrolog; k 9. 12. 1993.
Article
16
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 50, 1994, č. 5, 7. 1., s. 7
Annotation: V rubrice čtenářských dopisů; s otištěním dvou politických satirických básní V. L. z poslední doby.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 1, 6. 1., s. 2
Annotation: Nekrolog.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 2, 27. 1., s. 17
Annotation: Autobiografická poznámka; k otištěnému faksimile prózy (zřejmě z dětství) O cestování, Úvaha.
Article
19
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 4, 1994, č. 11, 14. 1., příl. Haló kultura, s. 2
Annotation: Nekrolog.
Article
20