By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 12, 2002, č. 30, 5. 2., s. 8
Annotation: Referát o koncertu Nebe počká... koncem roku 2001 v Přerově a dalších tamních akcích k 30. výročí úmrtí básníka; též o stati J. Lapáčka...
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 161, 12. 7., s. 7
Annotation: Recenze knihy obsahující výběr z obrázkového seriálu pro děti, který vycházel v časopisu Ohníček.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 152, 29. 6., s. B9
Annotation: Recenze.
Article
4
online
Webarchiv
In: iLiteratura [online]. -- ISSN 1214-309X. -- 13. 8. 2012
Annotation: Recenze knihy "Otazníky detektiva Štiky".
Article
5
6
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 27, 2. 7., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
7
online
Webarchiv
In: Vlčí bouda [online]. -- ISSN 2336-1697. -- 14. 10. 2015
Annotation: Recenze na knižní vydání komiksových příběhů Detektiva Štiky z časopisu "Ohníček".
Article
8
online
Webarchiv
In: Klub knihomolů [online]. -- 20. 6. 2012
Annotation: Recenze na knižní vydání komiksu z časopisu "Ohníček".
Article
9
10
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 66, 1986, č. 39, 15. 2., s. 5
Annotation: Zúčastnili se: Nepil František, Chaloupka Otakar, Křenek Petr, Lapáček Jiří - náměstek ředitele nakladatelství Albatros.
Article
11
In: Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy. -- ISSN 1213-3140. -- Roč. 19, 1993, č. 1, s. 45
Annotation: Glosy k dvěma regionálním komeniologickým publikacím vydaným k jubilejnímu roku J. A. K. : Lapáček Jiří, Komenský a Přerov (1608-1618), Přerov,...
Article
12
13
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 209, 7. 9., příl. Víkend, s. 31
Víkend. -- 7. 9. 2013
Annotation: Glosa k překladu níže uvedené knihy do norštiny.
Article
14
In: Otazníky detektiva Štiky. -- ISBN 978-80-00-02858-3. -- S. [119]
Annotation: Ediční poznámka představující tvůrce, genezi a fungování komiksového seriálu v časopise Ohníček; přítomný výbor obsahuje zhruba třetinu...
Book Chapter
15
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 23, 2012, č. 49, 6. 12., s. 58-61
Annotation: Mj. přispěli a doporučili: M. Bartošek - Mondschein, I. Žeňková - Žítkovské bohyně, B. Pečinka a P. Kolář - Otazníky detektiva Štiky, P....
Article
16
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 36, 5. 9., s. 24
Annotation: Poznámka o chystaném vydání Otazníků detektiva Štiky v norském překladu Kristin Kilstiové.
Article
17
18
Published Přerov : Okresní vlastivědné muzeum J.A.Komenského, 1992.
Annotation: Úvodní stať Muzeum Komenského v Přerově (s. 7-11) napsal: Hýbl František; vlastní soupis (rozdělený do čtyř skupin - Archiválie, Rukopisy,...
Book
19
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 35, 1991, č. 6, listopad, s. 343, 345, 348, 354, 362-363
Annotation: Na svou práci či spolupráci v časopisu u příležitosti 35. výročí jeho založení vzpomínají Lapáček Jiří, Hilčr Jindřich, Hvížďala...
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 156, 4. 7., s. B6-B7
Annotation: Soubor recenzních glos; mj. k níže zmíněným knihám.
Article