By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 15, 18. 1., příl. Víkend, s. 32
Annotation: Recenze.
Article
2
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 16, 2015, č. 12, s. 16
Annotation: Anotace; připojena ukázka (s. 17).
Article
3
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 44, 2014, č. 91/92, s. 258-260
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 46, 2016, č. 95/96, s. 208-209
Annotation: Recenze.
Article
5
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 30, 26. 7., s. 2
Annotation: Polemika editorů nového vydání příručky z roku 1971 s recenzí J. Linky.
Article
6
In: Studia mediaevalia bohemica. -- ISSN 1804-0977. -- Roč. 5, 2013, č. 2, s. 324-325
Annotation: Anotace.
Article
7
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 27, 2016, č. 19, 3.-9. 5., příl. Perspektivy, č. 19, s. 9
Annotation: Recenze kritického vydání.
Article
8
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 21, 2014, s. 119-121
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Bloudění. -- s. 685-697
Annotation: Literárně-historická studie - komentář k románovému dílu Jaroslava Durycha; - s Edičními zásadami (s. 698-701), Pasážemi vynechanými autorem...
Book Chapter
10
11
12
In: Pěší zóna. -- R. 2002, č. 10, s. 27-28
Annotation: Úvodník editora k otištěné Předmluvě k čtenáři Štěpána Vojtěcha Scipia (s. 29-33); poznámka o autorovi článku J. Linkovi otištěna na...
Article
13
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 20, 2013, s. 120-121
Annotation: Referát o konferenci, kterou pořádal Ústav pro českou literaturu AV ČR; s připojeným programem.
Article
14
In: Paginae historiae. -- ISSN 1211-9768. -- Roč. 23, 2015, č. 2, s. 329-330
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 26, 2015, č. 3, 9. 12., s. 228-231
Annotation: Reakce na recenzi J. Linky (Souvislosti 2/2015) na knihu F. Bridelia "Jesličky, staré nové písničky".
Article
16
digitalizovaný dokument
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 1, květen, s. 134-136
Annotation: Zpráva o objevu nového otisku spisu D. I. Nitsche, který byl učiněn díky novým možnostem výzkumu pramenů - zejm. jejich digitalizaci; bio-bibliografická...
Article
17
In: Paměti katovské rodiny Mydlářů v Praze. -- s. 7-8
Annotation: Úvod k prvnímu ze čtyř plánovaných svazků pamětí.
Book Chapter
18
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 24, 2014, č. 38, 8. 9., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Jazykověda, č. 3. -- Č. 179, 1999, s. 81-87
Annotation: Doplňky k výhradám vzneseným k práci editorky 8. vyd. Durychova díla v Literárních novinách Jakubem Krčem, Janem Linkou a Martinem Valáškem...
Article
20
In: Služebníci neužiteční. -- S. 815-818
Annotation: Ediční poznámka; názvy jednotlivých dílů: Země, Moře, Krev, Oheň.
Book Chapter