By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...Lipsko...
In: Slavische Centralblätter. -- Roč. 1, 1848, č. 117, 3. 10., s. 472-473; č. 118, 4. 10., s. 479-480
Annotation: Z Prahy do Lipska a zpátky.
Article
2
...Lipsko...
In: Slavische Centralblätter. -- Roč. 1, 1848, č. 23, 1. 7., s. 89
Annotation: Uveřejňuje korespondenci týkající se jeho sproštění funkce lektora slovanské řeči na universitě v Lipsku. Prag, am 27. Juni 1848.
Article
3
...Lipsko (Německo) ge129837 czenas...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 8, 1995, č. 72, 25. 3., příl. Nedělní LN - Národní 9, č. 12, s. 12
Annotation: Lipsko, Mezinárodní knižní veletrh; referát, zejména o české účasti.
Article
4
...Lipsko (Německo) ge129837 czenas...
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 4, 1995, č. 73, 27. 3., s. 3
Annotation: Lipsko, Mezinárodní knižní veletrh; komentář.
Article
5
...Lipsko (Německo) ge129837 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 39, 1959, č. 221, 11. 8., s. 3
Annotation: Zpráva informuje o úspěchu čs. knižní tvorby na mezinárodní knižní výstavě v Lipsku.
Article
6
...Lipsko (Německo) ge129837 czenas...
In: Máj. -- Roč. 11, 1912/1913, č. 7, 8. 11. 1912, s. 88
Annotation: O založení Deutsche Bücherei v Lipsku a o nutnosti vytvoření literárního musea u nás.
Article
7
...Lipsko (Německo) ge129837 czenas...
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 3, 1959, č. 31, 6. 8., s. 8
Annotation: Reportáž a rozhovor s předsedou československého národního komitétu pro Mezinárodní výstavu knižního umění Lipsko 1959. (Oprava poslední...
Article
8
...Lipsko (Německo) ge129837 czenas...
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 1, únor, s. 143-145
Annotation: Referát o konferenci a recenze konferenčního sborníku.
Article
9
...Lipsko (Německo) ge129837 czenas...
In: Posel z Prahy. -- Roč. 17, 1876, č. 157, 2. 7., s. 3
Annotation: Mj. o lipském spolku Václav, který hodlá postavit pomník spisovateli: Herloš Karel, který je v Lipsku pohřben.
Article
10
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 13, 2002, č. 72, 26. 3., s. C8
iDnes.cz [online]. -- 26. 3. 2002
Annotation: Článek o průběhu akce.
Article
11
In: České slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 72, 2000, č. 74, 28. 3., s. 13
Annotation: Referát.
Article
12
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2003, č. 44, 4. 3., s. 9
iHned.cz [online]. -- 4. 3. 2003
Annotation: Článek, zejména o české účasti.
Article
13
...Lipsko (Německo) ge129837 czenas...
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 11, 14. 3., s. 3
Annotation: Poznámka o programu letošního ročníku lipského knižního veletrhu.
Article
14
...Lipsko...
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 52, 2008, č. 53, 14. 3., s. 11
Annotation: Zpráva.
Article
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 23, 2010, č. 66, 19. 3., s. 9
Annotation: Poznámka k české účasti na veletrhu.
Article
16
17
...Lipsko (Německo) ge129837 czenas...
In: Posel z Prahy. -- Roč. 13, 1872, č. 274, 16. 11., s. 2
Annotation: K nabídce lipského antikváře Weigla, který ve svém nabídkovém seznamu uvádí např. mezi šesti českými knihami i vzácnou Českou bibli z roku...
Article
18
...Lipsko...
In: Obecné listy naučné. -- Roč. 1, 1860, č. 2, s. 111
Annotation: Zpráva o nejstarších evropských novinách; vyšli údajně 1493 v Lipsku.
Article
19
...Lipsko (Německo) ge129837 czenas...
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 13, 1957, č. 125, 25. 5., s. 3
Annotation: Poznámky k lipské konferenci socialistických nakladatelství, jež se konala v Lipsku.
Article
20
...Lipsko (Německo) ge129837 czenas...
In: Pokrok. -- R. 1876, č. 245, 4. 9., s. 2
Annotation: ...byl odhalen 27. srpna t. r. zásluhou tamního českoslovanského spolku Václav.
Article