By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 25. 10. 2014
Annotation: Povídka studentky tvůrčího psaní; s úvodní poznámkou.
Article
2
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 1. 4. 2015
Annotation: Rozhovor o existenčních problémech Literární akademie, stávkové pohotovosti a sporech mezi vlastníky školy a studenty.
Article
3
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 25. 10. 2014
Annotation: Povídka studentky tvůrčího psaní; s úvodní poznámkou.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, 2015, č. 70, 24. 3., s. B1
Annotation: Zpráva o stávce studentů kritizujících kroky jednatele a majitelů soukromé školy.
Article
5
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, 2015, č. 103, 4. 5., s. B1-B2
iDnes.cz [online]. -- 4. 5. 2015
Annotation: Článek o zániku Literární akademie.
Article
6
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, 2015, č. 105, 6. 5., s. B1-B2
iDnes.cz [online]. -- 6. 5. 2015
Annotation: Článek k zániku Literární akademie, připojen přehled faktů (mj. pedagogové P. Šabach, M. Uhde, J. Topol, M. Šafránek, P. Čornej).
Article
7
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 59, 2015, č. 86, 5. 5., s. 4
Annotation: Zpráva; Ministerstvo školství zhruba za měsíc odebere souhlas k činnosti.
Article
8
online
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 7, 11. 9., s. 24-26
Annotation: Článek o tvůrčím psaní jako studijním oboru v Česku (ve srovnání s USA a Velkou Británií).
Article
9
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 1, 2000, č. 5, s. 6-7
Annotation: Komentář k plánům nově založené školy.
Article
10
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 26, 28. 6., s. 15
Annotation: Rozhovor s V. K., výkonným ředitelem Literární akademie (jinak též ředitelem Soukromého gymnasia Josefa Škvoreckého a Vyšší odborné školy...
Article
11
In: Večerník Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 10, 2000, č. 88, 13. 4., s. 9
Annotation: Článek o nově otevřeném oboru tvůrčího psaní.
Article
12
In: Zemské noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 11, 2001, č. 23, 27. 1., s. 21
Annotation: Článek o činnosti školy.
Article
13
In: Mladý Svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 43, 2001, č. 4, s. 12-14
Annotation: Článek o činnosti školy tvůrčího psaní.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 12, 2001, č. 45, 7. 11., s. 10-11
Annotation: Reportáž; připojena anketa zainteresovaných pedagogů a rozhovor s ředitelem školy "tvůrčího psaní".
Article
15
In: Litenky. -- ISSN 1804-7300. -- Roč. 7, 2010, č. 2 (46), 15. 12., s. 9
Annotation: Článek absolventa Literární akademie.
Article
16
In: Grand Biblio. -- ISSN 1802-3320. -- Roč. 2, 2008, č. 4, 26. 3., s. 8-9
Annotation: Profil školy.
Article
17
In: Literární novinky. -- ISSN 1804-7300. -- Roč. 3, 2007, č. 6 (26), 3. 6., s. 17
Annotation: Referát o Literární akademii Josefa Škvoreckého, její ediční činnosti a vydávaném časopisu.
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 26, 2015, č. 137, 13. 6., s. B1-B2
Annotation: Článek se věnuje situaci studentů Literární akademie po zrušení jejich školy.
Article
19
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- R. 2016, duben, s. 44-45
Annotation: Článek se věnuje zániku soukromé vysoké školy.
Article
20
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 27, 2016, č. 103, 3. 5., s. 15
Annotation: Článek se věnuje zániku a obnovení vysoké školy Literární akademie.
Article