By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 32, 2021, č. 135, 12. 6., příl. Scéna, s. 11
Annotation: Zpráva o chystaných aktivitách "Divadla Bravo!".
Article
2
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 42, 5. 10., s. 19
Annotation: Rozhovor s akrobatem a divadelníkem P. Horníčkem, mj. o novém cirkusu a Divadle Bravo!.
Article
3
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 32, 2. 8., s. 21
Annotation: Článek o divadelním festivalu "Letní Letná", který proběhne ve dnech 12. 8. až 31. 8. 2021.
Article
4
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 5, květen, příl. Divadlo a film, s. 4-5
Annotation: Soubor zpráv.
Article