By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
3
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 6, 1995, č. 24, 12.-18. 6., s. 17
Annotation: Zejména o hudebním díle svérázného literáta, tvůrce umělých jazyků, "paxisty" J. L. (1912-1977).
Article
4
In: Literární novinky. -- ISSN 1804-7300. -- Roč. 2, 2006, č. 5/6, 29. 5., s. 13-14
Annotation: Medailon J. Lukeše.
Article
5
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2003, č. 37, s. 34
Annotation: Biografická poznámka u textu Pěšky napříč Marmokojem (s. 34-46).
Article
6
In: T 93. -- ISSN 0322-8355. -- Roč. 36, 1993, č. 11, listopad, s. 66-69
Annotation: Zejm. o hudebním díle J. L. (1912 - 1977), též literárně činného.
Article
7
In: T 92. -- ISSN 0322-8355. -- Roč. 35, 1992, č. 12, nový rok, s. 60-63
Annotation: 13. část seriálu Z našich mašíblů; o jazykových neoformacích J. L.
Article
8
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 1999, č. 39, leden, s. 241-270
Annotation: O osobnosti Jana Lukeše; připojeny ukázky z Lukešovy tvorby (s. 271-299).
Article
9
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 15, 2016, č. 41, 6. 10., s. 58-59
Annotation: Biografický článek.
Article
10
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 11, 2012, č. 2, 12. 1., s. 34-37
Annotation: Životopisný článek o J. Lukešovi.
Article
11
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 10, 1999, č. 276, 26. 11., příl. Jižní Morava, s. 3
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Moderní analfabet. -- Roč. 1, 1991, č. 1, leden 1992, s. 16
Annotation: Medailón; k výňatku z rukopisu J. L. Můj život v hudbě otištěnému na s. 17-19; J. L. též pod pseudonymy Lux Jan, Osten Car.
Article
13
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 6, 2005, č. 2, s. 36
Annotation: Recenzní glosa.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 17, 21. 10., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Pro. -- Roč. 2, 1992, č. 19, 7. 5., s. 14
Annotation: Medailón básníka a literáta, hudebníka a vynálezce MUDr. J. Lukeše (1912-1977); pseudonymy Lux Johan (nad x háček), Osten Car.
Article
16
In: Intelektuál. -- Roč. 2, 2003, č. 4, s. 22-23
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 20, 2004, č. 2, s. 47-48
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Univerzitní noviny. -- ISSN 1211-6866. -- Roč. 10, 2003, č. 12, 31. 12., s. 33
Annotation: První ze souboru recenzních glos.
Article
19
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 11, 2000, č. 46, 24. 2., příl. Magazín Dnes, č. 8, s. 6-15
Annotation: Stať o výstředních osobnostech nedávných českých dějin, též o literátech.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 30, 5. 2., s. 16
Annotation: Recenze.
Article