By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- Roč. 25, 1960, č. 40, 6. 10., s. 949
Annotation: Báseň. Věnováno "Arnoštu Lustigovi".
Article
2
In: Mladý svět. -- ISSN 0323-2042. -- Roč. 36, 1994, č. 36, 1. 9., s. 26
Annotation: Referát o Kursu tvůrčího psaní v letní Praze; přednášejícím byl A. L.
Article
3
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 5, 1994, č. 38, 12. 9., s. 39
Annotation: Portrét s citacemi autora; v rubrice Kdo je co.
Article
4
In: Moravskoslezský den. -- ISSN 0862-643X. -- Roč. 5, 1994, č. 247, 20. 10., s. 3
Annotation: O jeho účasti na mezinárodní konferenci historiků v Ostravě k 55. výročí započetí transportů.
Article
5
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 5, 1994, č. 270, 17. 11., příl. Magazín Dnes, 2, č. 46, s. 50-52
Annotation: Rozhovor.
Article
6
In: Hanácké noviny. -- ISSN 1210-5376. -- Roč. 5, 1994, č. 233, 5. 11., s. 5
Annotation: Referát o jeho vystoupení v rámci Večerních rozmluv s hosty Univerzity Palackého v Olomouci.
Article
7
In: Story. -- ISSN 1211-1848. -- Roč. 2, 1995, č. 4, 12. 1., s. 3
Annotation: Vzpomínka.
Article
8
In: Koktejl. -- ISSN 1210-4353. -- Roč. 4, 1995, č. 1, leden, s. 100-102
Annotation: Rozhovor; mj. o knize Dům vrácené ozvěny, z níž je otištěna zkrácená ukázka.
Article
9
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 5, 1995, č. 5, 23.-29. 1., s. 5; č. 6, 30. 1.-5. 2., s. 5
Annotation: O vzniku rozhlasového rozhovoru s A. L.
Article
10
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 4, 1995, č. 4, 24. 1., s. 11
Annotation: Rozhovor.
Article
11
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 70, 1990, č. 44, 21. 2., s. 5
Annotation: Heslo.
Article
12
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 3, 1993, č. 43, 18.-24. 10., s. 4
Annotation: Komentář ke své dosud nepublikované novele, kterou bude na pokračování vysílat stanice Praha.
Article
13
In: Večerník. -- Roč. 2, 1992, č. 6, 9. 1., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 23, 4. 6., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 48, 1992, č. 158, 8. 7., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 48, 1992, č. 162, 13. 7., s. 5
Annotation: Rozhovor o jeho literární tvorbě a o vyučování v semináři Tvůrčí psaní na univerzitě ve Washingtonu.
Article
17
18
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 22, 1992, č. 4, s. 88-97; č. 5, s. 65-71
Annotation: Rozhovor z připravované knihy amerického historika J. C. H. Witnesses of Catastrophe; s úvodním redakčním rozhovorem s A. L. (s. 88-89) o antisemitismu...
Article
19
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 1, 1992, č. 8, 16. 6., s. 12
Annotation: Recenze v rubrice V knihkupectvích.
Article
20
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 1, 1992, č. 17, 18. 8., s. 12
Annotation: Recenze.
Article