By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Iniciály. -- ISSN 0862-6324. -- Roč. 4, 1993, č. 31, s. 53
Annotation: Biografická poznámka; k jeho textu Kostky jsou svrženy, otištěnému na s. 51-53.
Article
2
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 6, 2001, č. 4, s. 42
Annotation: Článek v rubrice Na čem právě pracuji.
Article
3
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 22, 2011, č. 160, 11. 7., s. D2
Annotation: Rozhovor s ředitelem vydavatelské společnosti Albatros Media o nakladatelské praxi.
Article
5
In: Zemské noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 10, 2000, č. 33, 9. 2., s. 13
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Zemské noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 9, 1999, č. 126, 1. 6., s. 13
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorem nakladatelství.
Article
7
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 11. 6. 2016
Annotation: Ukázka z deníků z pracovních táborů v Německu připravovaných k vydání v nakladatelství Plus; s úvodní poznámkou; s obrazovým doprovodem.
Article
8
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 23, 2016, č. 27/28, 27. 6., s. 98-100
Annotation: Článek o knize deníkových záznamů a kreseb pořízených O. Sekorou v nacistických pracovních táborech.
Article
9
online
In: Čítárny [online]. -- 19. 12. 2018
Annotation: Ukázka uvozena krátkou nakladatelskou anotací.
Article
10
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 22, 2012, č. 20, 9. 5., s. 10
Annotation: Poznámka o chystané rozhlasové četbě prózy O. Neffa, vydané v antologii Imperium Bohemorum.
Article
11
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 23, 2017, č. [2], 31. 1., s. 60-62
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 21, 2010, č. 50, 16. 12., s. 20
Annotation: Recenze v rubrice Nové knihy.
Article
13
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 9, 1998, č. 219, 18. 9., s. 22
Annotation: Článek o situaci v nakladatelství Albatros, jehož majoritním vlastníkem se stala společnost Bonton.
Article
14
15
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 27, 2016, č. 11, listopad, příl. Biblio, s. 1
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 27, 2016, č. 226, 26. 9., s. 13
Annotation: Anotace.
Article
17
18
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 24, 2013, č. 239, 14. 10., s. C10
iDnes.cz [online]. -- 14. 10. 2013
Annotation: Recenze překladu níže uvedené knihy, doplněné o deset vybraných českých komiksů.
Article
19
In: Ladění. -- ISSN 1211-3484. -- Roč. 5, 2000, č. 3, s. 26
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
20
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 27, 2016, č. 7, červenec, příl. Biblio, s. 2
Annotation: Recenze.
Article